Publicerad 28 maj 2021

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör

Promemorian tar i huvudsak upp frågan om hur principen om barnets bästa kan stärkas i samband med att vård enligt LVU upphör.

Kansliets förslag är att förbundet med avstyrkande av ett fåtal förslag och några kompletteringar i huvudsak ställer sig bakom utredningens förslag.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR