1. Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2)

  Medborgarskapet är en fråga mellan staten och den enskilde individen. De krav och kriterier som ska gälla för förvärv av medborgarskap är ett statligt ansvar och ligger utanför den kommunala och regionala kompetensen. Ladda ner remissyttrande (PDF)

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-03-26
  Verksamhetsområde
  Integration
 2. Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7)

  Ladda ner remissyttrande (PDF) Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen. Covid-19 och det nya coronaviruset Om handlingen Typ av handling : Remissyttrande Ansvarig

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-03-26
  Verksamhetsområde
  Demokrati
 3. Förslag till direktiv om åtgärder för transparens i lönesättning

  Ladda ner remissyttrande (PDF) Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen. Covid-19 och det nya coronaviruset Om handlingen Typ av handling : Remissyttrande Ansvarig

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-03-26
  Verksamhetsområde
  Arbetsgivarfrågor
 4. Genomförande av balansdirektivet - balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare (SOU 2020:81)

  SKR tillstyrker förslaget i delar och avstyrker andra delar. Förbundet anser att delar av förslaget kan leda till en mer jämställd fördelning av vård- och omsorgsinsatser och en högre närvaro i arbetslivet. Det finns däremot förslag som förbundet

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-03-26
  Verksamhetsområde
  Arbetsgivarfrågor
 5. Samverkande krafter - för stärkt kvalitet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66)

  SKR anser att flera av förslagen kan bidra till att eleverna får bättre långsiktiga förutsättningar vilket i sin tur innebär bättre möjligheter för verksamheterna att höja kvaliteten. Det finns dock en betydande risk för att vissa förslag bidrar till

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-03-26
  Verksamhetsområde
  Skola
 6. Mått på bostadsbristen – förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras

  SKR tillstyrker i huvudsak Boverkets förslag för att beskriva, definiera och mäta behovsbaserad bostadsbrist SKR tillstyrker den valda inriktningen att utgå från ett efterfrågeperspektiv för framtagande av beräkningsmodellen anser att de beräkningar

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-03-26
  Verksamhetsområde
  Samhällsplanering
 7. Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler

  SKR anser att Boverket bör ge kommunerna mer tid att ställa om och skapa bra förutsättningar för att hantera förändringarna. SKR tillstyrker förslaget att ersätta de allmänna råden med föreskrifter men för att få en tydlighet och förutsägbarhet i

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-03-26
  Verksamhetsområde
  Samhällsplanering
 8. Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen

  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker att kravet på analysera efterfrågan på bostäder i bostadsförsörjningslagen tas bort tillstyrker att det i bostadsförsörjningslagen ska införas krav på att analysera vilka bostadsbehov som inte

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-03-26
  Verksamhetsområde
  Samhällsplanering
 9. Förordning om statsbidrag för verksamhet i regionala registercentrum och kvalitetsregisterverksamheten vid regionala cancercentrum

  SKR är positiva till att en långsiktig förvaltningsmodell införs och anser att ett väl utformat statsbidrag kan gynna utvecklingen av kvalitetsregistersystemet. SKR instämmer i att ambitionen med ett sådant statsbidrag bör vara att skapa

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-03-26
  Verksamhetsområde
  Hälsa och sjukvård
 10. Förslag på utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar

  Sveriges Kommuner och Regioner anser att: MSB:s förslag på utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar är bra. Det är rimligt med en obligatorisk anslutning till Rakel G2 för regioner och

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-03-26
  Verksamhetsområde
  Samhällsplanering