Publicerad 10 juni 2021

Om kongressen

Kongressen är SKR:s högsta beslutande organ. 

Alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar i SKR. Medlemmarna utövar sin beslutanderätt vid förbundets kongress. Kongressen har 451 ombud som är utsedda per valkrets. Ordinarie ombud och medlem i SKR har rätt att motionera till kongressen.

Kongress 2019

Valkongress ägde rum den 19 mars i Stockholm och ordinarie kongress den 27-28 november i Linköping.

Kongress 2019

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset