Publicerad 14 mars 2021

Vision och verksamhetsidé

Vision

Vi formar idéerna för välfärd och utveckling.
Det framgångsrika Sverige skapas lokalt.

Verksamhetsidé

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för kommuner och regioner.

Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras
uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare.

Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov lokalt och regionalt i hela landet.

Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst
utvecklar demokrati och välfärd.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset