Publicerad 14 mars 2021

Förbundsavgift

Avgift 2020

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beslutade den 14 juni 2019 om förbundsavgift för år 2020.

Styrelsen har beslutat att fastställa avgiftssatsen till 0,1149 promille till SKR, samt att även år 2020 ge en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än 200 000 invånare och till regioner med fler än 1 000 000 invånare

Detta innebär att förbundsavgiften blir 522 mkr. Det vill säga samma nivå som 2019. Förslaget ryms inom kongressens beslut som anger att ramen för förbundsavgiften för perioden 2017-2020 ska vara 0,13 promille.

Beräkningen av avgiften för år 2020 baseras på medelskattekraften i riket år 2019 och medlemmens invånarantal år 2018.

Avgift per medlem 2020 (PDF) Pdf, 666 kB.

Förbundsavgiftens utveckling

Förbundsavgiften har realt sjunkit under de senaste åren. Om förbundsavgiften istället hade vuxit i takt med kostnadsutvecklingen från år 2004 och framåt, skulle den år 2020 vara ca 698 mkr d.v.s. 176 mkr högre. I praktiken har alltså förbundsavgiften sjunkit med cirka 19 procent sedan 2005.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Torbjörn Conon
    Verksamhetscontroller

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset