Publicerad 14 mars 2021

Inriktning och verksamhet

Kongressen beslutade i november 2019 vilken inriktning SKR:s arbete ska ha under åren 2020-2023 i ett inriktningsdokument.

Kongressen i november 2019 beslutade vilken inriktning SKR:s arbete ska ha under åren 2020-2023 i ett inriktningsdokument.

Styrelsen fastställde i januari 2020 inriktningsdokumentet och tar då om hand de ändringar och uppdrag som kongressen beslutat om.

Huvudpunkterna i inriktningsdokumentet

  • Vital demokrati och effektiv styrning
  • Hållbar välfärd och utveckling i hela landet
  • Attraktiva arbetsgivare och engagerade medarbetare
Läs hela inriktningsdokumentet

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset