Publicerad 14 mars 2021

6: Rent vatten och sanitet

SKR stödjer kommuner i deras vattenskyddsarbete och i arbetet för att alla invånare ska ha tillgång till friskt vatten i kranen.

Agenda 2030, delmål 6

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling. En mycket stor andel individer som lever i fattigdom saknar tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet. Orenat avlopp från industri och hushåll leder till att vatten förorenas och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom.

Samtliga Agenda 2030-mål är uppdelade i delmål.

Delmål

Tillgång till dricksvatten för alla

SKR arbetar för att skapa goda förutsättningar för svenska kommuner att tillhandahålla ekonomiskt överkomligt och säkert dricksvatten av god kvalitet genom underlag, skrifter och genom att anordna egna nätverk och delta i andra.

SKR bevakar kontinuerligt hur framtida regelverk påverkar svenska kommuners möjligheter att producera dricksvatten av god kvalitet, på både EU- och nationell nivå.

SKR:s arbete med vatten

Skydda vattnet, strategiskt dricksvattenskydd i kommunerna

Nationella dricksvattennätverket, Livsmedelsverket

Informationsansvarig

  • Kerstin Blom Bokliden
    Miljöexpert

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset