Publicerad 14 mars 2021

Glokala Sverige

SKR och Svenska FN-förbundet vill genom samverkansprojektet Glokala Sverige stötta kommuner och regioner i arbetet med Agenda 2030.

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt för att sprida kunskap och engagemang kring Agenda 2030 i kommuner och regioner. Det utförs i samverkan mellan SKR, Svenska FN-förbundet, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) och finansieras med stöd av Sida.

Utbildningar för kommuner och regioner

Glokala Sverige genomför utbildningar på plats i de kommuner och regioner som deltar i projektet. En webbutbildning och annat utbildningsmaterial har också tagits fram.

Deltagande kommuner och regioner, Svenska FN-förbundet

Webbutbildning, Agenda 2030, Svenska FN-Förbundet

Arbetsbok inspirerar till arbete med Agenda 2030

Glokala Sverige har tagit fram en så kallad arbetsbok som ger en grundläggande inblick i de 17 hållbarhetsmålen och dess delmål inom Agenda 2030. Syftet med arbetsboken är att inspirera till ett fortsatt ökat engagemang i kommuner och regioner för Agenda 2030.

Arbetsmaterial för glokala Sverige, FN-förbundet

Lokalt och regionalt engagemang avgörande

För att Agenda 2030 ska kunna genomföras är det lokala och regionala engagemanget centralt. Här genomförs politiken som förändrar samhället och här finns länken mellan medborgarna och myndigheter. Samtidigt måste det finnas en förståelse om hur de lokala förutsättningarna påverkas av ett globalt sammanhang och att det lokala agerandet får globala konsekvenser – ett glokalt förhållningssätt.

Informationsansvarig

  • Kerstin Blom Bokliden
    Miljöexpert

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset