Publicerad 14 april 2021

Så lagrar vi data om din prenumeration

Information om hur din e-postadress lagras i samband med att du skapar ett konto för att prenumerera på innehåll från SKR:s webbplats.

När du väljer att starta prenumerationstjänsten kommer din e-postadress att krypteras och lagras i publiceringsverktygets databas (SiteVision Data Storage). När du börjar använda tjänsten, det vill säga har gjort aktiva val, kommer din e-postadress att avkrypteras och lagras i klartext i databasen.

SiteVisions servrar är placerade i Sverige och SKR lämnar inte ut data till tredje part. SKR kommer inte heller att använda din e-postadress till andra syften än att skicka e-postmeddelanden till dig när det finns ny eller ändrad information på SKR:s webbplats - och då bara i enlighet med de val du har gjort i prenumerationstjänsten.

Mer om hur SKR jobbar med integritet och dataskydd

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset