Publicerad 7 april 2021

Dokumentation: Kommunikativt ledarskap

Dokumentation från webbkonferens den 4 februari 2021 om kommunikativt ledarskap.

Konferensen handlade om hur hur olika kommuner och regioner arbetar med förändringsledning och förändringskommunikation, kommunikativt ledarskap och hur man inom organisationen kan visa på värdet av att satsa på kommunikation. Dokumentationen är tillgänglig till den 4 augusti 2021.

Förändringsledning i Västerås stad

Mats Lindskog, kommunikationsdirektör, och Maria Thunberg, HR-chef, Västerås stad.

Presentation Mats Lindskog och Maria Thunberg (PDF) Pdf, 3 MB.

Mats och Marias svar på frågor i chatten som inte besvarades under konferensen

Fråga

Har ni delat era erfarenheter och detta exempel i HR-sammanhang? Finns det intresse från HR att höra om detta?

Svar

Innan chefsutbildningarna började genomfördes en utbildning för alla HR-konsulter i Västerås stad och även för kommunikationsstrategerna i Mats processledningsgrupp. Värdegrundsarbetet går igenom i stort sett alla områden inom HR (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla) så det är fråga som vi arbetar med dagligen i våra processer.

Fråga

Hur har ni organiserat det här projektet? Vilka funktioner har varit involverade i genomförande och upplägg?

Svar

För värdegrundsarbetet har kommunikation, juridik, förhandling, hållbarhet & inkludering och HR varit viktiga funktioner. Det har legat i mitt uppdrag som ledarutvecklare att tillsammans med kollegor i staden initiera, planera och följa upp arbetet. Det är ett arbete som aldrig tar slut och som ständigt måste finnas med på agendan.

Fråga

Hur har ni jobbat med designen av bemötandekod m m? Ser väldigt gediget och tilltalande ut.

Svar

Vi gjorde en omvärldsanalys för att lära mer hur andra arbetar med liknande styrning och arbetssätt. IKEA Västerås har varit en nära samarbetspartner och inspirerat till det vi idag kallar för Bemötandekod i Västerås stad.

Fråga

"Vi behöver bli duktiga att leda själva", menar du var och en eller specifikt vi kommunikatörer?

Svar

Jag anser att alla behöver bli duktiga på att leda. Men i det här sammanhanget så menade jag framför allt kommunikatörer. Kommunikatörer måste kunna leda - ledare måste kunna kommunicera, brukar vi säga. Det innebär för mig att många kommunikatörer behöver bli ännu bättre på att kliva fram, driva på, ha mycket fokus på verksamhetsutveckling och utmana med utgångspunkt i ett målgruppsperspektiv mm.

Fråga

Intressant och inspirerande! Angående att ställa frågan om ett "öppet eller slutet kommunikationsklimat" - hur gör man för att få ett ärligt svar på frågan? Upplever att svaret ofta blir "Ja, vi har ett öppet klimat" oavsett om det verkligen stämmer eller inte. Svårt att komma runt om klimatet är slutet, då finns ju inte utrymme att säga just det. Hur har ni lyckats? :)

Svar

Håller med! Det är en jättesvår fråga och ingen skulle väl svara med stolthet att klimatet är slutet! Jag vet inte om vi har ”lyckats”, men vi har i varje fall identifierat att det här en fråga som vi ser som en framgångsfaktor. Bara det att vi pratar om vårt kommunikationsklimat känns som ett stort steg i rätt riktning!

Fråga

Har ni gjort någon "nulägesbeskrivning" för att kunna utvärdera framöver? (Utöver att stadsdirektören ställde frågan till alla chefer om vad de anser om nuvarande kommunikationsklimat.) Tänker mig att det kanske är viktigt att ha någon form av nuläge för att kunna förklara/motivera att förändring behövs.

Svar

Jag tänker att ett öppet kommunikationsklimat här har mycket bäring på organisationskultur. För mig innebär det en ständig resa i rätt riktning (som i vårt fall är vår vision och värdegrund). Det är svårt att ”lansera” från en dag till en annan. Vi har ingen riktig ”nulägesbeskrivning”, men det är ett bra inspel! Tar med mig det!

Hallå där, Region Kronoberg!

Mathina Mölstad, kommunikationschef inom hälso- och sjukvård, Region Kronoberg.

Mathina Mölstads presentationer

Upplägg utbildning kommunikativt ledarskap (PDF) Pdf, 181 kB.

Budskapsmall (PDF) Pdf, 58 kB.

Planera din kommunikation ”triangeln” (PDF) Pdf, 62 kB.

Mall kommunikationssystem – nulägesbeskrivning (PDF) Pdf, 33 kB.

Frågor kommunikativt index, utifrån förmågorna: tydlig, lyhörd, återkoppling och engagemang (PDF) Pdf, 63 kB.

Hur visar vi värdet av kommunikation när rollen ifrågasätts?

Marica Nordwall, kommunikationsdirektör Uppsala kommun.

Presentation Marica Nordwall (PDF) Pdf, 2 MB.

Kommunikation med ett hållbarhetsperspektiv

Pascal Tshibanda, kommunikationschef, Katrineholms kommun.

Presentation Pascal Tshibanda (PDF) Pdf, 6 MB.

Kommunikatören som verksamhetsutvecklare

Catrin Johansson, professor i organisationers kommunikation vid Mittuniversitetet.

Presentation Catrin Johansson (PDF) Pdf, 1 MB.

Catrins svar på frågor i chatten som inte besvarades under konferensen

Fråga

Upplever ganska ofta att kommunikationsfrågor anses höra till HR och att kommunikatörer inte förväntas bidra. Tankar om det?

Svar

När det gäller ledarutveckling, medarbetarenkäter och arbetsmiljö är det ju traditionella HR-områden. Kommunikationsyrket har ju utvecklats och breddats väldigt mycket – från arbete med medie-relationer på 70-talet fram till nu när det är ett brett yrkesområde som spänner över intern/extern/strategisk kommunikation i många olika kanaler och forum. Även forskningen har utvecklats mycket under den här tiden. Det är, som nämndes, viktigt att berätta om kommunikatörsyrket, kompetensen och kommunikationsfunktionens roll och uppdrag i organisationen – precis som de gjort i Uppsala – för att modernisera synen på vad kommunikatörerna kan bidra med!

Fråga

Vilka organisationer vet vi är mogna kommunikationsorganisationer idag? #opentoworkinthatcase

Svar

Jag har ännu inte mött någon som är mogen på alla områden – men några som kommit väldigt långt. Det handlar om organisationer där kommunikationschefen har en ledarroll, chefer har en god förståelse för kommunikationens värde, kommunikatörerna en bra kompetens och kan arbeta verksamhetsnära så att kommunikation fungerar som ett strategiskt ledningsverktyg.

Fråga

Kan vi få tillgång till de kriterier som använts för att bedöma dessa nivåer?

Svar

Vi har publicerat en forskningsartikel som är fritt tillgänglig, där vi beskriver de första stegen i hur vi utvecklade KIX Kommunikationsindex. Den finns via länken nedan. Min beskrivning av kriterierna kommer att finnas i dokumentationen från seminaret.

Roadmap for a communication maturity index for organizations, ScienceDirect

Fråga

Kan vi få tillgång till verktyget?

Svar

Vi grundade ett företag som förvaltar verktyget för att kunna hjälpa många organisationer, själva jobbar vi ju fortfarande heltid på Mittuniversitetet med forskning och utbildning. Mer info finns via länken nedan, bara att höra av sig!

Det finns en gratis testenkät som har en fråga per område, som ni kan testa för att se hur enkäten och ett resultat kan se ut.

Kommunikationsindex, KIX

Informationsansvarig

  • Anna-Charlotta Pettersson
    Kommunikatör

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset