Publicerad 24 februari 2021

Varför vill man ha en Upplevelseverkstad?

Det kan vara svårt att föreställa sig hur det är att behöva hjälp. Genom att uppleva hur det är att ha en nedsättning av funktioner och hur det påverkar vardagen har Karlstad kommuns medarbetare fått en fördjupad förståelse för hur det är att inte klara det man vill på egen hand.

Upplevelseverkstaden består av ett antal upplevelser i form av olika koncept som tagits fram. Medarbetare har ”checkat in” på verkstaden och har under ledning av personalen i verkstaden varvat olika upplevelser med diskussion och reflektion.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Idén om Upplevelseverkstad kom vid ett besök i Belgien där kommunen besökte upplevelseverkstad Kortrijk. Den förståelsen som kommunen fick under besöket gav insikten att detta måste medarbetarna få uppleva på egen hand.

Syftet att skapa en upplevelseverkstad var tydligt: skapa möjligheter att under en kort stund känna hur det känns att vara i en annan människas situation. Att skapa förutsättningar för en fördjupad förståelse för hur det är att vara beroende av någon annan och därmed också hur viktigt det är att den som ger stöd och hjälp gör det utifrån hur den som behöver stödet och hjälpen vill ha det. Och hur viktigt det är att få vara så självständig som möjligt.

Genomförande

Karlstad kommuns politiska ledning blev intresserade och gav verksamheten i uppdrag att utforma en upplevelseverkstad anpassad till kommunens förutsättningar och villkor. Projektet blev en del av uppföljningen av kommunens värdegrund, hur kommunen utformar stöd och hjälp till Karlstads invånare.

Konceptet började med fem upplevelser som alla grundades på funktionsnedsättningar vanliga inom verksamheten. En person ansvarade för Upplevelseverkstaden, köpte in material, startade upp arbetet och administrerade genomförandet projektet. Flera medarbetare var med och genomförde upplevelserna utifrån de roller som behövdes för de olika upplevelserna.

Projektet har haft ett antal olika funktionspåverkande produkter. Ett exempel har varit glasögon som skapar en synnedsättning motsvarande den man har vid grå starr. Med produkten på (i detta fall glasögonen) har medarbetaren fått göra olika vardagliga moment och därmed fått uppleva hur det är att ha grå starr och hur det påverkar vardagen.

Det här har arbetet lett fram till

Väldigt positiv respons från i princip alla som varit på Upplevelseverkstaden. Det har varit uppskattat att få möjlighet att prova på hur olika funktionsnedsättningar påverkar det man vill göra och hur det känns att vara beroende av andra. Medarbetarna har fått en bättre förståelse för hur viktigt det är med känslan av att vara självständig.

Karlstad kommun kommer som modellkommun att skapa nya upplevelser i syfte att stärka utvecklingen av det personcentrerade arbetssättet och tydliggöra nyttan med att använda välfärdsteknik.

De viktigaste slutsatserna

En upplevelseverkstad kan göras på olika sätt. Det viktiga är att utgå från den egna verksamheten och vad syftet med att skapa en upplevelseverkstad är. När verksamheten ska välfärdsteknik fungerar en upplevelseverkstad mycket bra. Om medarbetarna får uppleva känslan av att inte klara sig på egen hand, kan de bli tryggare i att våga prova arbetssätt som möjliggör ökad självständighet. Det skapar förutsättningar att föra en dialog om vad som är viktigt för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Fördjupning

Det kan vara svårt att föreställa sig hur det är att behöva hjälp. Genom att uppleva hur det är att ha en nedsättning av funktioner och hur det påverkar vardagen har Karlstad kommuns medarbetare fått en fördjupad förståelse för hur det är att inte klara det man vill på egen hand. I filmen berättar verksamhetschef Lars-Göran Melin om varför man valt att arbeta med upplevelseverkstad. Längd cirka 2 minuter.

Kontakt

Marie Johansson
Utvecklingschef Vård- och omsorgsförvaltningen
Karlstad kommunMarie.johansson@karlstad.se

Lars-Göran Melin
Verksamhetschef Vård- och omsorgsförvaltningen
Karlstad kommunLars-goran.melin@karlstad.se

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Ämne
Äldreomsorg
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2017-2019 men fortsätter att utvecklas.
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel