Publicerad 9 april 2019

Utökad öppen förskola med helhetsperspektiv i Borlänge

Gemensamma krafter i Borlänge är en mötesplats som bedriver förebyggande socialt arbete. Genom ett brett nätverk med olika professioner och verksamhet för föräldrar, barn och andra vuxna skapas möten och ett sammanhang för individen.

Exemplet i korthet

Gemensamma krafter i Borlänge är en öppen mötesplats som bedriver förebyggande socialt arbete och utgör ett nav i kommunens arbete med samordnat stöd. Med hjälp av ett brett nätverk med olika professioner erbjuds ett tillgängligt och stimulerande sammanhang för individen. Här finns ett flertal aktiviteter särskilt anpassade för utrikes födda.

Bakgrund

Gemensamma krafter startade därför att man från kommunens sida såg ett behov av en verksamhet som främjade samverkan kring personer i behov av samordnat stöd. Genom tät samverkan med olika professioner och organisationer syftar verksamheten till att synliggöra människors olika behov och till att öka delaktigheten i samhället. Sedan starten 1999 har Gemensamma krafter erbjudit många olika aktiviteter och upplägg.

Det är besökarnas behov som har stått i centrum, varför verksamheten hela tiden anpassas. Föräldrar och barn är välkomna men även vuxna utan barn. Både utrikes och inrikes födda besöker verksamheten. Fokus ligger på att skapa en öppen och lättillgänglig mötesplats som lockar dit en blandning av Borlängebor. Personalen fokuserar på vad som lockar besökare och vill att det är så låga trösklar som möjligt för den som är nyfiken på att besöka Gemensamma krafter.

Genomförande

För att främja samverkan organiserar Gemensamma krafter ett nätverk med en mångfald av aktörer som träffas en gång i månaden. Exempel på några av de 22 aktörerna är polis, öppenvård, fritidsgård, förskola, studie- och yrkesvägledare, fältassistenter. Genom nätverket skapas möjligheter till effektivare insatser och lättillgängliga kontaktytor.

Eftersom Gemensamma krafter ofta möter utrikes födda föräldrar erbjuds insatser och stöd särskilt anpassat för deras behov. Språkstödjande arbetssätt är en integrerad del av verksamheten. Det finns datorer att låna med särskilda språkträningsprogram, personalen tipsar besökarna om andra språkverktyg och låneböcker.

Under en period höll en folkhögskola SFI-lektioner i lokalerna. Nu erbjuder personal tre träffar i veckan där besökare kan träna språket. De går under namnet "Språka" och innebär att man tränar lätt svenska genom att tala och skriva, men framför allt genom att samtala och diskutera. Genom att personalen är engagerad kan man också spontant få igång samtalsgrupper utifrån olika teman och frågeställningar.

Andra stödjande insatser är exempelvis besök av mödravårdscentralen, studievägledare och konsumentvägledare. En dag i veckan organiseras anpassad träning på Friskis&Svettis, som är välbesökt bland utrikes födda kvinnor och som öppnar upp möjligheterna till träning.

Gemensamma krafter har också initierat regelbundna fester och traditioner tillsammans med föreningslivet i ett bostadsområde där man tidigare hade lokaler. Skid- och cykelskolor, studiebesök samt resor är andra typer av aktiviteter som Gemensamma krafter organiserar.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Catharina Svensson
Förskollärare på Gemensamma krafter
catharina.svensson@borlange.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Ämne
Barn och unga, Folkhälsa, Förskola
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
1999 - pågående
Verksamhetsområde
Integration, Skola

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel