Publicerad 2 juli 2019

Uddevalla kommun har 10 automatiserade processer igång

Uddevalla kommun har 10 automatiserade processer igång vilket motsvarar 20 heltidstjänsters årsarbete. Fram till 2021 kommer fler automatiserade processer startas vilket kommer frigöra dubbelt så många heltidstjänster.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Den demografiska utmaningen gör att det både kommer saknas pengar och personal. Uddevalla kommun behöver därför omfördela resurser. Arbetsuppgifterna kommer delas upp mellan de som kan automatiseras och de som behöver göras av en människa.

Genomförande

Innan årets slut ska Uddevalla kommun, genom automatisering, frigjort resurser motsvarande 20 heltidstjänsters årsarbete inom socialförvaltningen. De ska också vara igång med nya processer så att ytterligare 20 heltidstjänster kan frigöras till 2021. En automatiserad process klarar också ökade volymer utan resurstillskott. De frigjorda resurserna kan till exempel användas till att förstärka barnavården och hantera ökade volymer inom hemtjänsten.

Det här ledde arbetet/projektet fram till

Just nu har Uddevalla kommun 10 automatiserade processer och de processer som berörs är:

 • Habersättning
 • Sjuklönekostnader
 • Behörighetsadmin
 • Info teknikgrupp
 • Planeringssystem
 • Ekonomiskt bistånd
 • Automatiska avslut
 • Redovisning Försäkringskassan
 • Matlådor
 • Frånvaro
 • Extra tid
 • Nya beslut
 • Inkomständring
 • Resursfördelning

De processer som kommer automatiseras fram till 2021 är:

 • Automatisering i systemen
 • Smart journal
 • Fler e-tjänster
 • Sensorer
 • E-tjänster + sensorer + smartare system + RPA

De viktigaste slutsatserna

 • Det går att omfördela resurser med hjälp av RPA.
 • Eftersom det är relativt nytt så finns det en del finjusteringar att göra som till exempel allt från hur många utskrifter som roboten gör till vilka som har behörigheter.
 • Fler förvaltningar behöver inkluderas.

Kontaktpersoner

Roger Granat
Utvecklingschef
Socialförvaltningen Uddevalla Kommun
0522-697066roger.granat@uddevalla.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Exempel från
Kommun
Verksamhetsområde
Digitalisering

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel