Publicerad 22 augusti 2019

Support Group i Götene når ut till nya Göteneborg och skapar dialog mellan nationaliteter

Support Group Götene är en form av självorganisering där nya och etablerade Götenebor samlas för att främja integrationen i samhället.

Exemplet i korthet

Under 2018 startade Support Group i Götene, en självorganiserande grupp för etablerade och nya svenskar. Målet är att skapa dialog mellan olika nationaliteter och främja integrationsarbetet. Målgruppen är nya Götenebor. Gruppen anordnar aktiviteter såsom simkurs, språkträning, cykelkurs, datakurs, körkortsteori och CV-kurs. Genom samverkan kan kommunen nå ut med information och aktiviteter till fler.

Bakgrund

I Götene kommun bor cirka 90 olika nationaliteter. Många nås inte av information, aktiviteter och insatser som erbjuds av kommunen eller av det civila samhället. Support Group bildades för att skapa dialog mellan de olika nationaliteterna i Götene och för att främja integrationsarbetet. Syftet är att alla ska uppleva sig delaktiga i samhället.

Genomförande

Gruppen består av nyckelpersoner som har olika språk- och kulturkompetenser. Dessa personer fungerar i sin tur som språkrör till de olika språkgrupperna och sprider relevant information vidare. Support Group Götene kan fungera som en länk mellan kommunen och nya Götenebor. Kommunen stöttar exempelvis gruppen för att skapa kontakt med företag och föreningar. Några av Support Groups medlemmar är etablerade Götenebor som stöttar nyblivna Götenebor och delar med sig av sina nätverk och kunskaper.

– Genom att ha representanter från olika språk- och kulturgrupper kan Support Group lyfta fram de behov som nya Götenebor har och som kan göra det enklare att komma in i samhället, berättar Najwa Abed Alkareem, integrationsassistent i Götene kommun och ordförande i Support Group Götene.

Support Group anordnar exempelvis cykel- och simkurser, kurser i svenska språket, i att skriva ett CV samt erbjuder några föreläsningar om olika ämnen. Det finns även mindre grupper, exempelvis en ”Jobbletargrupp”. Målsättningen är att aktiviteterna ska passa så många som möjligt.

Ibland efterfrågas information om något speciellt ämne och då bjuds personal från kommunen in för att informera om deras verksamheter. De samarbetar också med Support Group Network i Vänersborg som bidragit med material och erfarenhetsutbyte.

Det här har arbetet lett fram till

Verksamheten stöttas av en av självorganiserad grupp inom kommunen.

– Arbetet utvecklas kontinuerligt efter målgruppens behov. Det har också bidragit till utveckling inom kommunens integrationsenhet, berättar Najwa Abed Alkareem.

Utmaningar i arbetet är att hitta finansiering för exempelvis lokaler, särskilt för olika former av studiecirklar. Kommunen ger stöd för att hitta lokaler och samverkar med civila samhället.

Kontaktpersoner

Karin Kindberg
Integrationssamordnare
Götene kommun
0511-38 68 73karin.kindberg@gotene.se

Informationsansvarig

  • Lotta Dahlerus
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Social hållbarhet
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2018 - pågående
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel