Publicerad 8 april 2019

Inkluderingskoordinator stärker samverkan med civilsamhället i Lund

Med medel från Länsstyrelsen har Lunds kommun tagit fram en modell för samverkan med civilsamhället. Inkluderingskoordinatorn initierar samverkan och aktiviteter som främjar inkludering och integration i Lund.

Exemplet i korthet

Lunds kommun fick projektmedel från Länsstyrelsen för att ta fram en långsiktig modell för samverkan med civilsamhället. Det har resulterat i att kommunen anställt en inkluderingskoordinator för att möjliggöra och initiera aktiviteter som främjar inkludering och integration i Lund. Det har gett föreningar en väg in till kommunen och skapat samverkansmöjligheter internt.

Bakgrund

Med ett ökat antal asylsökande och nyanlända till kommunen såg de ett behov av samordna och koordinera initiativ för att möta de asylsökandes och nyanländas behov. Kommunen frågade sig vilka behov som fanns, hur insatserna kan samordnas och hur de kan jobba långsiktigt.

Genomförande

Under 2017 fick Lunds kommun beviljade utvecklingsmedel från länsstyrelsen för att ta fram en långsiktig modell för samverkan med civilsamhället. Inom ramen för projektet gjordes en enkätundersökning bland föreningsliv och nyanlända för att få en nulägesbild. Undersökningen visade att föreningslivet ofta hade flera vägar in till kommunen och att de istället önskade en kontaktperson att vända sig till. Undersökningen visade också att det fanns ett behov av att öka kunskapen om föreningslivet och dess mervärde bland de nyanlända.

Modellen som togs fram implementerades under 2018 och kommunen anställde en Inkluderingskoordinator. Inkluderingskoordinatorn är anställd på kultur- och fritidsförvaltningen men är samfinansierad med socialförvaltningen.

– Min roll är att vara spindeln i nätet och bidra till ett långsiktigt och hållbart arbetssätt för att identifiera behov och skapa lösningar genom att ta tillvara och möjliggöra olika initiativ, säger Oliwer Karlsson, inkluderingskoordinator Lunds kommun. Jag jobbar bland annat med projektansökningar och föreningsträffar, fortsätter Oliwer.

Det här ledde arbetet fram till

Kärnan är att ha en funktion som initierar samverkansprocesser, stöttar kommunens olika verksamheter och är "en väg in" för externa aktörer.

– Vi ser stora vinster i att ha en inkluderingskoordinator med ett kommunövergripande uppdrag. Mycket av arbetet går ut på att skapa samverkan externt mellan kommun och civilsamhälle. Men det handlar också om att skapa samverkansmöjligheter internt i kommunen, säger Oliwer Karlsson.

Genom denna tjänst har det skapats utrymme att lägga tid, engagemang och möjlighet att nå ut till föreningslivet. Tjänsten inriktar sig inledningsvis på nyanlända till Lunds kommun men tanken är nu att den ska breddas för inkludera fler.

Kontaktpersoner

Oliwer Karlsson
Inkluderingskoordinator
Lunds kommun
046- 359 63 65oliwer.karlsson@lund.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2017 - pågående
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel