Publicerad 6 maj 2020

En högre andel sökande via e-tjänst för ekonomiskt bistånd

I Strängnäs har en e-tjänst införts för att tillgängliggöra kommunens service för de sökande och på sikt automatisera handläggningsprocessen av ekonomiskt bistånd. För att höja antalet sökande har kommunen bland annat arbetat med att motivera och underlätta för de enskilda att nyttja e-tjänsten.

Exemplet i korthet

Införande av e-tjänst är ett första steg i införandet av automatiserad handläggningsprocess ekonomiskt bistånd. Initialt infördes den utan integrering till verksamhetssystemet men är nu integrerad och en automatiserad handläggningsprocess är införd.

Strängnäs uppnådde tidigt en hög ansökningsgrad (80 procent av e-ansökan).

Bakgrund

Strängnäs kommun fattade beslut under 2018 att automatisera handläggningsprocessen för ekonomiskt bistånd. För att kunna uppnå full effekt av automatiseringen krävs att en hög andel av de inkomna ansökningarna kom in via e-tjänsten för ansökan om ekonomiskt bistånd.

Genomförande

Inför införandet av e-tjänsten gjordes ett arbete med att ta fram en e-tjänst som hade en hög användarvänlighet. I samband med införandet av e-tjänsten var den inte integrerad till verksamhetssystemet. Den uppdaterades ett flertal tillfällen efter testning och fick sin slutliga form i maj 2019.

För att få upp ansökningsgraden krävdes ett arbete med att motivera och underlätta för de enskilda att nyttja e-tjänsten. Ett exempel på det är att inga handlingar bifogades, utan kontroller genomförs istället via stickprov.

Det fanns sedan tidigare en rutin att ansökan skulle lämnas personligen i receptionen. Detta medförde att det genom att bemanna upp i receptionen var genomförbart att ge de som behövde det stöd med att genomföra ansökan. De genomförde också informationsmöten som var öppna för alla att delta på om e-tjänsten.

Det här ledde arbetet fram till

Arbetet med e-tjänsten ledde till att Strängnäs snabbt kom upp i en ansökningsgrad om 80 procent, vilket i sin tur ledde till att automatiseringen av handläggningsprocessen var möjlig att genomföra i önskad omfattning.

De viktigaste slutsatserna är att välja en e-ansökan som är attraktiv och enkel att använda för den som ansöker samt att bidra med initialt stöd och information leder till en hög andel ansökningar.

Kontaktpersoner

Ulla Eriksson
Projektledare
Tjoinge kommun

Informationsansvarig

  • Annika Londono Öst
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2019
Verksamhetsområde
Digitalisering, Ekonomiskt bistånd

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel