1. Digitala visningsmiljöer för äldre i behov av välfärdsteknik

  Det bästa alternativet när äldre behöver hjälp är att klara sig på egen hand men ibland är det svårt att veta hur. Därför har Karlstad kommun sedan 2016 arbetat med konceptet fysiska visningsmiljöer som visar välfärdsteknik, digitala tjänster och smarta produkter. För att nå ut till fler har visningsmiljöerna numera blivit digitala.

  Ämne
  Äldreomsorg
  Exempel från
  Kommun
  Tidsperiod
  2021
  Verksamhetsområde
  Digitalisering, Hälsa och sjukvård
 2. Medicinsk riktlinje hjälper vården att upptäcka hedersrelaterat våld

  2019 införde Västra Götalandsregionen (VGR) en regional medicinsk riktlinje vid hedersrelaterat våld och förtryck. Riktlinjen ska öka kunskapen hos personalen så att fler utsatta får information, skydd, stöd och behandling.

  Ämne
  Jämställdhet, Kvinnofrid, Kvinnors hälsa
  Exempel från
  Region
  Tidsperiod
  2019 - pågående
  Verksamhetsområde
  Hälsa och sjukvård
 3. Beredning för digitalisering med fokus på samhällsutveckling

  För att föra upp digitaliseringsfrågan högre upp på dagordningen och även koppla samman nationell digitaliseringspolitik med regionens egen utvecklingsstrategi har Region Sörmland skapat en särskild beredning för digitalisering. – Vi ville sätta medborgaren i fokus, inte vår egen organisation, säger Magnus Leivik (M), ordförande i beredningen.

  Exempel från
  Region
  Tidsperiod
  Pågående
  Verksamhetsområde
  Digitalisering
 4. Eskilstuna kommun digitaliserar med stöd i forskning

  Som en av landets tio modellkommuner för digitalisering inom äldreomsorgen har Eskilstuna valt att basera utvecklingsarbetet på aktuell forskning. Digitaliseringen ska fungera ur teknisk, ekonomisk och demokratisk synvinkel – och vara till gagn för kommunens medborgare och medarbetare.

  Exempel från
  Kommun
  Tidsperiod
  Pågående
  Verksamhetsområde
  Digitalisering
 5. Samverkan och kunskapslyft underlättar digitalisering i Västerbotten

  Region Västerbotten har haft siktet inställt på digitalisering sedan flera gemensamma bredbandsprojekt i början av 2000-talet. Nu handlar det om digital transformation. Tack vare flera externt finansierade projekt har regionen och länets kommuner kommit en bra bit på väg. Ökad kunskap, tillit och samverkan är några framgångsfaktorer.

  Exempel från
  Region
  Tidsperiod
  Inleddes i början av 2000-talet. Pågår fortfarande.
  Verksamhetsområde
  Digitalisering
 6. Digital delaktighet gör kommunen smartare

  En åldrande befolkning och många säsongsboende medför utmaningar för Värmdö kommun som behöver jobba hårt för att bibehålla kvalitet och service. Nu är tanken att ett nytt arbetssätt, ökad digitalisering och en högre grad av samarbete ska leda fram till ett "Smartare Värmdö – med stolta och nöjda medborgare genom motiverade och sunda medarbetare".

  Exempel från
  Kommun
  Tidsperiod
  Pågående
  Verksamhetsområde
  Demokrati, Digitalisering
 7. Digitaliseringsrådet håller ihop verksamheten i kommunerna

  Kommunerna i Västernorrland har samverkat kring digitaliseringsfrågor i ett drygt decennium. När utvecklingen inte längre kunde bedrivas i projektform bildades Västernorrlands digitaliseringsråd som både gör det lättare för medarbetare att använda digitaliseringens möjligheter samt ökar transperensen och tillgängligheten för medborgare och brukare.

  Exempel från
  Kommun
  Tidsperiod
  Pågår
  Verksamhetsområde
  Demokrati, Digitalisering
 8. Tankesmedja i Fyrbodal – för att leda och styra digitalisering självständigt och i samverkan

  Att leda och styra digitalisering är en komplex utmaning som ingen kan lösa ensam. Fyrbodals kommunalförbund, ICare4 Fyrbodal, anordnade därför – i samarbete med SKR – en serie tankesmedjor där flera kommuner kunde mötas, lära sig mer och diskutera digital transformation.

  Exempel från
  Kommun
  Tidsperiod
  2020
  Verksamhetsområde
  Digitalisering
 9. Västra Götalandsregionen jobbar strukturerat med patientens perspektiv

  Ett personcentrerat arbetssätt är grunden i Västra Götalandsregionens (VGR) omställningsarbete, som bland annat inkluderar Nära vård. Struktur och systematik behövs i en stor region, och en regional riktlinje som definierar vad patientkontrakt är i VGR har tagits fram.

  Ämne
  Äldreomsorg, Nära vård
  Exempel från
  Region
  Tidsperiod
  2016 - pågående
  Verksamhetsområde
  Hälsa och sjukvård, Social omsorg
 10. Jönköping mäter jämställdhet i kommunfullmäktige

  För att skapa ett bra mötesklimat i fullmäktige har Jönköping låtit en konsult studera sammanträden ur ett jämställdhets- och inkluderingsperspektiv. Resultaten visar att kommunens politiker är på rätt väg, men det återstår utmaningar.

  Ämne
  Jämställdhet, Politisk styrning
  Exempel från
  Kommun
  Tidsperiod
  2018 - pågående
  Verksamhetsområde
  Demokrati