1. Ungdomsmottagningar underlättar för unga att berätta om våld

  Ungdomsmottagningarna i Västernorrland har som mål att fråga alla unga om utsatthet för våld. Här används arbetssättet Responce-Based Practice, som underlättar för de unga både att berätta och att få sin värdighet återupprättad.

  Ämne
  Jämställdhet, Kvinnofrid
  Exempel från
  Region
  Tidsperiod
  2011 - pågående
  Verksamhetsområde
  Hälsa och sjukvård
 2. Jämtlands socialtjänster inför fokusmånad för att upptäcka våld

  Två år i rad har Jämtlands kommuner haft en fokusmånad där socialtjänsten frågar alla vuxna brukare/klienter om våld. Arbetet har lett till att fler våldsutsatta uppmärksammas. Samtidigt har socialtjänstens förutsättningar att arbeta med frågan stärkts.

  Ämne
  Jämställdhet, Kvinnofrid
  Exempel från
  Kommun
  Tidsperiod
  2019-2020
  Verksamhetsområde
  Social omsorg
 3. Systematisk uppföljning av stöd till våldsutsatta i Mölndals stad

  Under 2020 följde Mölndals familjefridsteam upp alla ärenden om stöd till våldsutsatta vuxna. Uppföljningen gav viktig kunskap om utvecklingsbehov, men också ett kvitto på att teamets stöd förbättrat för klienterna.

  Ämne
  Jämställdhet, Kvinnofrid
  Exempel från
  Kommun
  Tidsperiod
  2019-09-01 - 2020-12-31
  Verksamhetsområde
  Social omsorg
 4. Gräns som leder till Nära vård och samarbete för allas hälsa

  Att leva i den demografiska utmaningens epicentrum kräver nytänkande och mod utöver det vanliga. I svenska Pello i Tornedalen vid gränsen till Finland valde en man att satsa på sin hembygd och därmed skapa en mötesplats för alla. På Älvstranden finns äldreboende, förskola, digital hälsocentral och restaurang i samma byggnad.

  Exempel från
  Kommun
  Tidsperiod
  Pågår
  Verksamhetsområde
  Hälsa och sjukvård
 5. Uddevalla kommun satsar på digital kompetens hos alla anställda

  Digital kompetens är en nyckel för en lyckad verksamhetsutveckling med stöd av digitala arbetssätt. Uddevalla kommun satsar på att höja alla anställdas digitala kompetens.

  Exempel från
  Kommun
  Verksamhetsområde
  Arbetsmarknad, Digitalisering, Ekonomiskt bistånd
 6. Luleå kommun ställer jämställdhetskrav i upphandlingen

  Bättre fart i leverantörernas eget jämställdhetsarbete och en kommunal bildbank med genusmedvetna bilder. Det är två konkreta effekter av Luleå kommuns arbete med att ställa jämställdhetskrav i sin upphandling.

  Ämne
  Jämställdhet, Politisk styrning, Upphandling
  Exempel från
  Kommun
  Tidsperiod
  2016-pågår
  Verksamhetsområde
  Demokrati
 7. Varför vill man ha en Upplevelseverkstad?

  Det kan vara svårt att föreställa sig hur det är att behöva hjälp. Genom att uppleva hur det är att ha en nedsättning av funktioner och hur det påverkar vardagen har Karlstad kommuns medarbetare fått en fördjupad förståelse för hur det är att inte klara det man vill på egen hand.

  Ämne
  Äldreomsorg
  Exempel från
  Kommun
  Tidsperiod
  2017-2019 men fortsätter att utvecklas.
  Verksamhetsområde
  Hälsa och sjukvård, Social omsorg
 8. Digitalisering i den lilla kommunen - så gjorde Grästorp

  Vad krävs för att en liten kommun ska kunna följa med i den förändringsresan som digitaliseringen medför? Det har visat sig att samarbetet med fem grannkommuner har varit absolut nödvändigt för att säkra kompetens och ekonomi i den snabba förändringstakt som digitaliseringen har medfört.

  Ämne
  Äldreomsorg
  Exempel från
  Kommun
  Tidsperiod
  2018 och gäller tillsvidare.
  Verksamhetsområde
  Digitalisering, Social omsorg
 9. Pengar - hinder eller möjlighet för utvecklingen av välfärdsteknik

  Projekt kring digitalisering och välfärdsteknik inom äldreomsorgen blir ofta inte breddinförda trots goda resultat. I Uddevalla h ar man kommit fram till ett annat upplägg för att lyckas hela vägen. Att låta p lanering av digitalisering och ny välfärdste knik ingå som en del av utvecklingen .

  Ämne
  Äldreomsorg
  Exempel från
  Kommun
  Tidsperiod
  1 januari – 31 december 2020
  Verksamhetsområde
  Digitalisering, Social omsorg
 10. Förtur i allmännyttan förenklar för våldsutsatta

  Bostadsbolaget Örebro Bostäder har förbättrat möjligheten till ny bostad för de som utsätts för våld in nära relation. Nyckeln har varit ändrade kriterier för social förtur och nära samverkan med kommunen.

  Ämne
  Fastigheter, Kvinnofrid
  Exempel från
  Kommun
  Tidsperiod
  2019– pågår
  Verksamhetsområde
  Ekonomiskt bistånd, Social omsorg