24 september 2021 kl. 13.00-14.30

Webbinarium om Gävle kommuns hantering av skyfallet i augusti 2021

Gävle kommun delger sina erfarenheter och initiala lärdomar från krishanteringen i samband med översvämningen i augusti.

Anmäl dig

Innehåll

Webbinariet genomförs som ett studiosamtal där kommundirektör, säkerhetschef och kommunikationschef från Gävle kommun delger sina erfarenheter och lärdomar från krishanteringen.

Vid seminariet kommer vi bland annat att prata om:

  • Arbetet i den kommunövergripande krisledningen
  • Aktörsgemensam samverkan
  • Utmaningar för kommunens samhällsviktiga verksamhet
  • Kriskommunikation

Målgrupp

Politiker, kommunledning, förvaltningsledning, säkerhetschefer, säkerhets- och beredskapssamordnare, kommunikatörer och andra funktioner i kommunen som är intresserade av krisberedskap.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Markus Planmo, sakområdesexpert

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset