17 september 2021 kl. 14.05-15.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Webbinarium Kommunal räddningstjänst och SOS Alarm

Vi kommer samtala om samarbetet mellan de kommunala räddningstjänstorganisationerna och SOS Alarm, och hur vi kan utveckla det tillsammans.

Anmäl dig

Innehåll

SKR anordnar ett webbinarie om Alarmeringstjänst i Sverige. Kommunerna och SOS Alarm har samhällsviktiga uppdrag och det pågår en utveckling av bl a uppdragen och teknikfrågor. För att fullgöra sina uppdrag är samarbetet mellan de kommunala räddningstjänstorganisationerna och SOS Alarm avgörande. SKR har haft samtal med räddningstjänstrepresentanter och SOS Alarm och arrangerar nu detta webbinarium för att ge möjlighet till dialog om vanliga frågor om samarbetet, SKR:s roll som både medlemsorganisation och hälftenägare av SOS Alarm, utvecklingsfrågor och om hur vi vill utveckla samverkan tillsammans framöver.

Målgrupp

Räddningschefer, förbundsdirektörer, chefer ledningscentraler och personer med ansvar för avtal med SOS Alarm etc. vid kommunala räddningstjänstorganisationer

Program

14.05 Inledning och moderator

Gunilla Glasare, Avdelningschef SKR

Alarmeringstjänst i Sverige

Samtal om alarmeringstjänst, hur det är organiserat och aktörernas olika roller mm.

Maria Khorsand, VD SOS Alarm

Lena Dahl, VD SKR Företag

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef SKR

Kommunal räddningstjänst och SOS Alarm

Panelsamtal om samarbetet mellan kommunal räddningstjänst och SOS Alarm, tjänster, prissättning, information, kvalité, teknikutveckling, framtid mm.

Martin Gertsson, förbundsdirektör Räddningstjänsten Syd

Göran Melin, bitr räddningschef Räddningstjänsten Jönköping

Thomas Nohre, Chef Affär

Klaus Heinsvig, verksamhetschef räddning och kommun, SOS Alarm

Johan Gert, sakkunnig SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Johan Gert, sakområdesexpert, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset