1 oktober 2021 kl. 09.00-12.00

Vilken roll har individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänstens kvalitetsarbete?

Under 2021 arrangerar SKR tillsammans med regionala samverkans- och stödstrukturer och Socialstyrelsen webbinarier för att stödja och inspirera verksamheter i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning.

Vid detta tillfälle fokuserar vi på kopplingen mellan individbaserad systematisk uppföljning och kvalitetsledningssystem. Hur får man det att hänga ihop, hur hittar man den röda tråden och gör ledningssystemet till ett värdefullt verktyg för alla. Och vilken roll har ledning och chefer i det arbetet.

Anmäl dig

Målgrupp

Personal inom socialtjänstens verksamhet som avser att börja eller har börjat arbeta med individbaserad uppföljning och/eller som arbetar med socialtjänstens kvalitetsledningssystem. Vi ser gärna att flera personer med olika roller i en verksamhet deltar tillsammans, till exempel enhetschef, verksamhetsutvecklare och systemförvaltare. Även stödfunktioner i regionala samverkans- och stödstrukturer är välkomna.

Program

9:00-9:30 Hur kan uppföljning bli en självklar del av socialtjänstens kvalitetsarbete?

Carolina Björkman, kvalitetsutvecklare i Nyköpings kommun, inleder webbinariet med en presentation där hon lyfter kvalitetsledningssystemets olika delar och vilka utmaningar som finns i arbetet med att följa upp verksamheten. Ska man följa upp det som inte fungerar eller ska man följa upp verksamheten för att få kunskap om vad som fungerar och inte fungerar?

9:30-9:45 Paus

9:45-10:45 Tryggve - Kvalitetsledningssystemet som blev styrmodell med systematisk uppföljning som motor

Anders Saldner, socialchef och verksamhetsutvecklare Anders Dahlén från Vetlanda presenterar sitt ledningssystem Tryggve. Ett ledningssystem som utvecklats från ett kvalitetsledningssystem till att bli förvaltningens totala styrmodell där verksamhetsnära systematisk uppföljning är centralt. Vetlanda berättar om sin resa att mer och mer förstå att det är resultatet av socialtjänstens insatser som vi behöver intressera oss för i både den dagliga styrning och i den strategisk styrning för att utveckla en bra socialtjänst.

10:45- 11:00 Paus

11:00-11:30 Hur kan man skapa en röd tråd för uppföljning, analys och förbättringsarbete med ISU som verktyg?

Socialförvaltningen i Kalmar har sedan 2018 arbetat med att styra fokus mot det värde verksamhetens processer skapar för individen och hitta arbetssätt där uppföljning är en naturlig del i både förbättringsarbete och övergripande kvalitetsarbetet. Men hur får man till den röda tråden och hur skapar man engagemang för att följa upp sina resultat? Mirelle Mård och Kerstin Lagerlund arbetar som verksamhetsstrateger och beskriver hur Kalmar arbetar för att uppmärksamma behov av förbättringar genom systematisk uppföljning och hur detta blir ett underlag för strategisk styrning och ledning.

11:30-11:55 Avslutande diskussion om vilken roll individbaserad systematisk uppföljning har i arbetet med arbetet med kvalitetsledning och utveckling, var vill vi och hur når vi dit?

Diskussionen modereras av Mia Ledwith, SKR.

11:55-12:00 Sammanfattning och avslut för dagen

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Mia Ledwith, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset