20 augusti 2021 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Verksamhetsutveckling genom digitalisering

Välkomna till en förmiddag om verksamhetsutveckling och digitalisering inom ekonomiskt bistånd.

Anmäl dig

Vi kommer att beröra aktuella utvecklingsområden, få ta del Trelleborgs och Svedalas avtalssamverkan och hur Uppsala nyttjat RPA teknik för uppföljning

Program

09.00- 09.05 Välkomna!

09.05 - 09.50 Digitala stöd för uppföljning

Uppsala kommun nyttjar RPA teknik för verksamhetsuppföljning och kontroller, ta del av deras robotutveckling, nytta och framtida utveckling
Ida Bylund Lindman, avdelningschef och Lena Jeremiasen, enhetschef Uppsala kommun

09.50 -10.00 Paus

10.00 - 11.00 Pågående utvecklingsarbete

Beställarnätverk

Status i arbetet med socialtjänstens verksamhetssystem genom beställargruppen.

Medverkande: Marta Nannskog, utredare SKR

Kundgrupper för socialtjänstens verksamhetssystem

För att utveckla dialogen med systemleverantörer och driva gemensam utveckling finns kundgrupper nu på plats, hur har det gått hittills och vad är planering framåt

Medverkande: Linda Tenkare, Josef Håkansson och Peter Basun projektledare SKR

Aktuellt inom SSBTEK

Pågående utvecklingsarbete inom ramen för SSBTEK
Medverkande: Anna Johansson, förvaltningsledare

Säker digital kommunikation (SDK)

För att hitta ett alternativ till fax för känslig och ostrukturerad information driver Inera projektet säker digital kommunikation. Vi resonerar kort hur den lösningen kan ge möjlighet till informationsutbyte mellan ekonomiskt bistånd och aktuella myndigheter
Medverkande: Annika Londono Öst, programansvarig och Ulrica Runemar, utredare SKR

11.00 - 11.10 Paus

11.10 -11.55 Samverkan för gemensam nytta

Trelleborg och Svedala gör gemensam sak av handläggning av ekonomiskt bistånd och arbetet med arbetsmarknadsinsatser, här får vi ta del av deras förberedelsearbete och hur arbetet ska bedrivas framåt.
Medverkande: Leena Berlin Hallrup, socialchef i Svedala kommun och Zara Göransson Tosic Förvaltningschef i Trelleborgs kommun

12.00 Avslut

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Annika Londono Öst programansvarig

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset