7 maj 2021 kl. 09.00-12.00

Vattenförsörjning i samhällsplaneringen

Välkomna till ett halvdagsseminarium om hur kommuner kan arbeta för att trygga vattenförsörjningen i ljuset av ett förändrat klimat.

Anmäl dig

Innehåll

Redan idag ser vi hur vattenförsörjningen påverkas av klimatförändringarna. Effekterna väntas bli ännu större i framtiden. Även om det finns stora skillnader i hur olika delar av landet kommer att drabbas får vi räkna med att tillgången till såväl grundvatten som ytvatten kommer att förändras.

För att skydda dricksvattnet på lång sikt krävs ett strategiskt och politiskt förankrat arbete med vatten. Var med under SKR:s halvdagsseminarium där vi fokuserar på hur kommuner kan arbeta för att trygga dricksvattenförsörjningen på sikt.

Preliminärt program

09.00-09.05

Välkommen och praktikaliteter

09.05-09.15

Inledning från SKR

09.15-09.35

Hur påverkar klimatförändringarna vår vattenförsörjning?

Gia Destouni, Professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser, Stockholms universitet

09.35-10.05

Vattenförsörjning i samhällsplaneringen – erfarenheter från Gävle

Magnus Westerstrand, vattensamordnare, Gävle kommun

10.05-10.35

Ett ytterligare kommunalt exempel kommer att tillkomma

10.35-10.50

Paus

10.50-11.50

Vilket stöd finns från centrala myndigheter?

Vägledning till regional vattenförsörjningsplanering – hur kan kommunerna använda den?

Margareta Lundin Unger, Havs- och Vattenmyndigheten

Ny vägledning för dricksvattenförsörjning i fysisk planering

Cecilia Näslund, Boverket

Verktyg och underlag för kommunernas vattenförsörjningsplanering

Carl-Erik Hjerne och Magdalena Thorsbrink, Sveriges Geologiska Undersökning

11.50-12.00

Avslutande reflektioner

12.00

Avslutning

Målgrupp

Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Maja Högvik, Handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset