1 september 2021 kl. 13.00-16.00

Välkommen till seminarium om lönespridning

Partsgemensam digital sändning av SKR, Sobona och OFR AKV

Anmälan

  • Var och en anmäler sig själv till seminariet.
  • Därefter anmäler lokala fackliga företrädare till arbetsgivaren för samordning. Anmäl till exempel till förhandlingschef eller HR-chef för bolag eller arbetsgivarföreträdare vid lokala löneöversynen.
  • Arbetsgivarföreträdaren samordnar sedan för att lokal diskussion ska kunna äga rum, ex via TEAMS-länkar eller lokal för ändamålet.

För att alla ska hinna samordna sig lokalt och anmäla ledighet om facklig tid är sista anmälningsdag satt till 25 augusti.

Anmäl dig (nytt fönster)

Innehåll

Varför är lönespridning viktigt? Hur kan man arbeta med önskvärd lönestruktur? Vilka löneanalyser kan behöva göras? Hur kan man som organisation, som chef och som facklig företrädare arbeta med frågan? Få inspiration, konkreta verktyg och möjlighet att utveckla ert lönepolitiska arbete i detta webbsända seminarium om lönespridning.

Seminariet är en del av centrala parters stöd inför lokal parters dialog om lönespridning och lönekarriär enligt HÖK 20 OFR AKV, bilaga 3, Anteckningar till löneavtalet, punkt 6. Ytterligare kommande stöd från centrala parter är rapporter om kompetensmodeller samt en partsgemensam konferens om kompetensmodeller.

Målgrupp

Arbetsgivarföreträdare med löneansvar, t ex HR-chef, förhandlingschef och/eller lönestrateg/HR- med ansvar för lön.

Fackliga företrädare med övergripande roll i lönefrågor från OFR AKV, dvs. Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Scen- och Film (f. d. Teaterförbundet).

Hur ni deltar

Seminariet ser ni med fördel tillsammans arbetsgivar- och fackliga företrädare på hemmaplan. Ni kan se den i en gemensam lämplig lokal vad avser storlek och som har möjlighet att visa webbsända filmer med bra ljud och kvalitét. Väljer ni att genomföra seminariet helt digitalt från olika platser behöver ni skapa egna digitala forum, TEAMS-möten, för de lokala dialogpassen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:
SKR: Christin N Granberg, Karin Nordin och Vincent Lundvall
Sobona: Cecilia Tazewell
OFR AKV: Kjell Svahn och Malin Fröjmark

SKR - ange referens Workshop lönespridning SKR/Sobona och OFR AKVinfo@skr.se

Sobona - ange referens Workshop lönespridning SKR/Sobona och OFR AKVkontakt@sobona.se

Vision - Kjell Svahn kjell.svahn@vision.se

Akademikerförbundet SSR - Malin Fröjmark malin.frojmark@akademssr.se

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset