OBS! Evenemanget är avslutat!1 december 2022 kl. 09.00-15.00

Välfärdsteknikdagen 2022 - utmaningar och vägen framåt mot en digital äldreomsorg

En digital konferens där Kompetenscenter Välfärdsteknik delar med sig av erfarenheter, råd och bjuder på inspirerande föreläsare.

Anmäl dig

Innehåll

SKRs Kompetenscenter välfärdsteknik treåriga projekt avslutas sista december. Därför arrangerar vi en digital konferens med inspirerande föreläsare, delar erfarenheter från projektet och ger information om det som händer efter 2022. Hur ser utmaningarna ut för kommunerna inom vård och omsorg? Vad krävs för att skapa en väg framåt mot en digital vård och omsorg?

Målgrupp

Alla verksamma inom äldreomsorg, till exempel:

  • förvaltningschefer
  • socialchefer
  • projektledare
  • verksamhetsutvecklare.

Program

08.45-09.00 Kompetenscenters film visas

09.00-09.05 Välkommen

Eva Sahlén, samordnare SKR Kompetenscenter välfärdsteknik

09.05 - 09.30 En trygg och säker äldreomsorg med teknik

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje inleder konferensen.

09.30 - 10.15 Digitaliseringens organisering och strategi. Hur vi styr från effektivitet till innovation?

Merparten av kommunerna satsar på effektivitet inom området för digitalisering. Vad leder det till och vad händer när för lite fokus läggs på innovation? Vilken påverkan får kommunens organisering på arbetet med digitalisering? Vad lägger merparten av kommunerna sin digitaliseringsbudget på och vad leder det till? Dr Tomas Lindroth leder Sveriges största forskargrupp med fokus på samhällets digitalisering och är medgrundare till forskningskonsortiet Digital Förvaltning som har fokus på offentlig sektors digitalisering.

Tomas Lindroth, avdelningschef på Institutionen för tillämpad informationsteknologi på Göteborgs Universitet.

10.15 - 10.25 Paus

10.25 - 10.55 Vikten av samspel mellan techbranschen och det offentliga inom välfärdsteknik

Företagens syn på nyttan för individ och kommun. Vad bromsar användningen av digitala tjänster/lösningar? Hur ska vi göra för att öka användningen?

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör TechSverige

10.55 - 11.00 Paus/bensträckare

11.00 - 11.35 Att vara en kommun i framkant

Vad innebär det att vara en kommun i framkant? Hur har det varit att vara modellkommun? Hur går modellkommunerna vidare?

Maria Jonsson, förvaltningschef, vård och äldreförvaltningen, Borås
David Wiklund, verksamhetsutvecklare, Kramfors

11.35 - 12.00 Välfärdsteknik i Norden

Hur ser välfärdsteknikutvecklingen ut i Norden? Hur står sig Sverige i förhållande till övriga Norden.

Bengt Andersson, Projektledare välfärdsteknologi, Nordens välfärdscenter

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 13.25 Ett Sverige i världsklass – vad blir viktigt i nästa steg?

Patrik Sundström, Chief Digital Officer, SKR

13.25 - 13.50 Vilket stöd kan Socialstyrelsen ge kommunerna med att införa välfärdsteknik

Magnus Wallinder, enhetschef, Socialstyrelsen

13.50 - 14.05 Gemensamt samtal

Magnus Wallinder Socialstyrelsen och Patrik Sundström SKR.

14.05 - 14.15 Paus

14.15 - 14.55 Digitaliserar vi demokratiskt?

Maktobalanser och möjligheter att göra annorlunda.

Katarina Gidlund, professor på Mittuniversitetet, Sundsvall

14.55 - 15.00 Avslutning

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR