OBS! Evenemanget är avslutat!8 november 2022 kl. 00.00-00.00

Välfärdens kompetensförsörjning

En konferens om hur vi möter kompetensutmaningen i kommuner, regioner och kommunala bolag. Anmälan till att delta på plats är nu fullbokad. Går att endast anmäla sig till det digitala.

Anmäl dig

Målgrupp

Verksamhetschefer och stödfunktioner i kommuner, regioner och kommunala bolag som till exempel HR, ledning inom personal- och kompetensförsörjning, och/eller arbetsgivarvarumärke.

Information om konferensen

Konferensen är ett samarbete mellan SKR och Sobona.

Delta på plats i Stockholm mellan kl. 09:00 - 16:00, med efterföljande mingel mellan kl. 16.00-18.00 eller digitalt mellan kl. 09:00 - 12:00.

Utställare på plats är Adda, AFA Försäkring, KPA Pension, Omställningsfonden, Suntarbetsliv, Vård- och omsorgscollege samt Sobona och SKR.

Program förmiddagen klockan 09.00–12.00

Inledning

Medverkande

 • Caroline Olsson, avdelningschef, SKR
 • Per Nordenstam, VD, Sobona
 • Madeleine Gimåker, utvecklingsstrateg Sobona och moderator

Hållbar ekonomi i utmanande tider

Medverkande

Annika Wallenskog, chefsekonom, SKR.

Kompetensbehov i kommuner och regioner

Medverkande

Bodil Umegård, sektionschef, SKR.

Överenskommelse om pension, omställning och friska arbetsplatser

Medverkande

Jeanette Hedberg, förhandlingschef, SKR.

Skellefteå i omvandling- då behövs kompetens!

Medverkande

 • Marie Larsson, VD, Skellefteå buss
 • Joakim Lundin, personalchef, Skellefteå kommun.

Paus 10.20-10.50

Lärande och kompetensförsörjning i hållbara verksamheter

Medverkande

Andreas Wallo, biträdande professor, Linköpings universitet.

Hur ska arbetskraften möta de nya kompetenskraven?

Medverkande

Panelsamtal med :

 • Pontus Juhlin, HR-direktör Region Kronoberg
 • Maria Dahlberg, Adda
 • Eva Wikström, VD, Omställningsfonden
 • Tor Hatlevoll, nationalekonom, SKR.

Summering och avslutning av förmiddagen som också sänds digitalt

Lunch 12.00-12.45


Program eftermiddag 12.45-16.00

Valbara seminarier 12.45-13.30

1. Branschvalidering för smart kompetensförsörjning

Sobona har tagit fram en modell för branschvalidering i sex branscher. Ett verktyg med många användningsområden för att utveckla och kvalitetssäkra kompetensförsörjningen inom kommunal sektor. Rätt kompetens på rätt plats för att ta tillvara varje individs potential. Till nytta för såväl individen, arbetsplatsen och samhället. Dagens snabba utveckling synliggör behovet av ett livslångt och kontinuerligt lärande genom arbetslivet. Under passet ges konkreta exempel och inspiration på fördelarna med branschvalidering.

Lokal: Lindgren

Medverkande:

 • Nurgül Iljas Eminovska, Chef för sociala projekt, MKB, Malmö
 • Thomas Nylund, senior strateg, Sobona
 • Conny Larsson, projektledare inkluderande kompetensförsörjning, Sobona.

2. Förlängt arbetsliv- medarbetarnas behov och arbetsgivar (an)svar

Äldre seniora medarbetare är en potentiell och outnyttjad arbetskraftsresurs. Den vill Göteborgs stad ta vara på. Utifrån forskning har de identifierat ett antal områden som har betydelse för att få medarbetare att både kunna och vilja arbeta längre.

Kunskap om medarbetarnas uppfattning om sitt arbete och när de önskar gå i pension bidrar i stadens systematiska arbete att skapa förutsättningar för ett förlängt arbetsliv.

Lokal: Mälarsalen

Medverkande:

 • Karin Bryngelsson, programledare för Göteborgs Stads Program för Attraktiv Arbetsgivare
 • Robin Jonsson, universitetslektor, Göteborgs universitet

3. Hållbara arbetssätt för breddad rekrytering

Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för att hålla hög kvalitet inom vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en stödstruktur med partsgemensam samverkan på nationell, regional och lokal nivå. Nationell standard på både grund- och specialistutbildning samt handledarutbildning är exempel på det kreativa samarbetet.

Genom att erbjuda kompetensutveckling, använda kompetensen rätt och skapa språkutvecklande arbetsplatser kan personer som står utanför arbetsmarknaden idag bidra med efterfrågad kompetens imorgon. Östersunds kommun skapar fler vägar in genom hållbara lösningar i ordinarie verksamhet. Stöd skräddarsys för såväl individ, chef som arbetsplats.

Lokal: Nobelterassen

Medverkande:

 • Zenita Cider, VD Vård- och omsorgscollege
 • Gerd Eriksson, enhetschef, enheten för personal och kompetens (VOF), Östersund
 • Jenny Lindahl, inkluderingssamordnare, Östersund.

Valbara seminarier 13.40-14.25

4. Friskfaktorers betydelse för kompetensförsörjning

Arbetsplatser som kännetecknas av väl utvecklade friskfaktorer är bättre rustade att möta de utmaningar som finns i kommuner, regioner och kommunala företag. Ett aktivt arbete med friskfaktorer ger en god arbetsmiljö, bidrar till att verksamheten utvecklas och att medarbetarna presterar och mår bra.

Friskfaktorstarten, Suntarbetsliv

Lokal: Lindgren

Medverkande:

 • Fredrik Karlsson Linna, chef resursteamet Suntarbetsliv
 • Joakim Danielsson, HR-chef Flens kommun.

5. Tydliga karriärvägar möter behov i en föränderlig omvärld

Region Östergötland vill erbjuda tydliga karriärvägar för att attrahera och utveckla medarbetare. Genom karriärstegarna beskrivs vilka steg en medarbetare kan ta internt i sin karriär. Chefer på olika nivåer kan med hjälp av karriärstegarna få verktyg att arbeta med kompetensförsörjning på kort och lång sikt för att hela tiden möta verksamhetens behov.

Lokal: Mälarsalen

Medverkande:

 • Angelika Nordin, HR-strateg, Region Östergötland
 • Linus Lanker, HR-strateg Region Östergötland.

6. Den digitala familjen frigör resurser i Ronneby

Medarbetare och chefer i Ronneby kommun har modet att ifrågasätta och utmana arbetssätt till förmån för det digitala. Genom delaktighet digitaliserar de utifrån verksamhetens behov. Digitaliseringen har frigjort resurser för att använda kompetensen rätt, ger en bättre arbetsmiljö och minskar såväl sjukfrånvaron som rekryteringsbehoven. Låt dig inspireras av Ronneby kommuns digitala familj där du får möta Ronney, BerIT, HaRry, Len@, Bosse och SAM.

Lokal: Nobelterassen

Medverkande:

 • Emma Hessbo, digitaliseringsstrateg
 • Anna Isaksson HR
 • Åsa Karlsson Socialsekreterare, Ronneby kommun.

Valbara seminarier 14.55-15.40

7. Heltid som norm

Välfärdens verksamheter kännetecknas sedan länge av ett utbrett deltidsarbete. Nu är det hög tid att ändra på det. Men att ställa om till en heltidsorganisation kan vara en utmaning för både arbetsgivare och medarbetare.

Lokal: Lindgren

Medverkande: Annica Fjerdingby, HR-specialist, Halmstad kommun.

8. Att bygga en lärande organisation

Ett inbyggt lärande i organisationen är avgörande för att klara omställningsförmågan och kompetensförsörjningen. Förutsättningar för detta är, förutom konkreta lärerbjudanden, strukturer som stöttar samt en kultur som bygger på dialog. Under seminariet beskrivs mer om vad det innebär, hörnstenarnas innehåll samt konkreta exempel och verktyg på hur Skellefteå kommun arbetar sig framåt i byggandet.

Lokal: Mälarsalen

Medverkande: Lisa Skogh Jansén, HR-strateg, Skellefteå kommun.

9. Leda och samarbeta över kommungränser Mariestad, Töreboda, Gullspång

Driftsäkerhet, kvalitet och attraktiva arbetsplatser är några av vinsterna med gemensam HR-funktion för de tre kommunerna Mariestad, Gullspång och Töreboda. Samtidigt är det en utmaning att som HR-chef leda tio HR-konsulter, balansera tre olika kulturer, tre olika uppdragsgivare, sitta i tre ledningsgrupper och tre politiska styrningar med tre starka kommunstyrelseordföranden. Nyckeln till samarbetet är förmågan att bygga förtroende och beakta de mjuka värdena.

På seminariet klargör också SKR de kommunal- och arbetsrättsliga möjligheterna för samverkan.

Lokal: Nobelterassen

Medverkande:

 • Per Johansson, HR-chef för Mariestad, Gullspång och Töreboda
 • Staffan Wikell, förbundsjurist, SKR.

Avslutning 15.50-16.00

Lokal: Mälarsalen

Välfärd i utveckling, SKR:s nye vd Palle Lundberg i samtal med moderator Madeleine Gimåker, utvecklingsstrateg Sobona.

Mingel 16.00-18.00

Informationsansvarig

 • Kalle Berg
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.