28 september 2023 kl. 09.30-12.00

Vägval för framtiden – en spaning mot 2035

SKR bjuder in till seminarium där vi presenterar den femte upplagan av trend- och omvärldsanalysen Vägval för framtiden 5. SKR går igenom övergripande spänningsfält och trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget fram mot år 2035.

Anmäl dig

Innehåll

Att kunna förstå och förhålla sig till hur olika förändringskrafter och trender påverkar oss lokalt, regionalt och nationellt i Sverige är av stor betydelse för vår framtid.

  • Vilka är de viktiga trenderna att förhålla sig till mot 2035?
  • Hur kommer de att påverka våra organisationer och hur rustar vi oss för att möta dem?

Omvärldsbevakning och analys av detta är en nödvändig del av de långsiktiga planeringsförutsättningarna för att kunna göra kloka avvägningar och vägval. Du får även ta del av metodstöd och exempel på hur man kan använda sig av analysen i sin omvärldsbevakning.

Målgrupp

Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner.

Medverkande

  • Annika Wallenskog, Chefsekonom, SKR
  • Ola Odebäck, avdelningschef Ekonomi och styrning, Lisa Lindell och Linda Persson Melin, handläggare, SKR
  • Thomas Norrby, Statskonsulent, samverkare och lärare i landsbygdsutveckling, SLU
  • Elvira Ekström, Kvalitetscontroller, Ekonomi- och styrningsavdelningen, Norrköpings kommun
  • Lisa Andersson, Kommunstyrelsens ordförande, Kungsbacka kommun

Informationsansvarig

  • Lisa Lindell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.