5 maj 2021 kl. 15.00-17.00

Vägen tillbaka eller ”det nya normala”?

SKR bjuder in verksamhetschefer och HR-experter till ett webbseminarium som fokuserar på tiden efter pandemin. Vad händer när vi återgår till ”det nya normala”?

Anmäl dig

Innehåll

Covid-19 har satt stora spår i arbetslivet. Ingen vet hur situationen kan bli efter pandemin. Utifrån tidigare kriser och pandemier samt lärdomar från det senaste året är det tydligt att det finns vissa frågor som kan vara viktiga att reflektera och fundera över. Hur tar vi tillvara på de goda erfarenheterna? Hur kommer vi ihåg och uppmärksammar det som har varit på bästa sätt? Hur kan vi skapa rätt förutsättningar på arbetsplatserna och för cheferna att främja psykisk hälsa? Vad är viktigt att komma ihåg och uppmärksamma?

Preliminärt program

Välkomna och introduktion

Ing-Marie Wieselgren, SKR

Forskare och experter ger råd och tips utifrån sin kunskap och erfarenheter

Moderator: Ing-Marie Wieselgren

  • Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan och professor inom ledarskap under påfrestande förhållanden.
  • Gunnel Hensing, Professor i socialmedicin, Göteborgs universitet
  • Kristina Palm, Docent, Kungliga Tekniska Högskolan

Fler namn kommer tillkomma.

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

Paus

Exempel på verktyg och stöd för HR-experter och verksamhetschefer

Cecilia Skeppar, Suntarbetsliv.

Goda exempel från kommuner och regioner

Katrin Kopp, HR Strateg arbetsmiljö, Regionledningskontoret Region Stockholm.

Möjlighet till samtal i mindre grupper för de som önskar.

Målgrupp

Verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner.

Stödlistan för HR och verksamhetschefer

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna Östbom, handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset