11 maj 2021 kl. 08.30-10.00

Våga satsa uppströms – hälsa som en investering i utmanande tider

Hur får kommuner och regioner kraft att satsa på mer förebyggande och hälsofrämjande arbete trots ett begränsat ekonomiskt utrymme och en pågående pandemi?

Anmäl dig

Innehåll

Hur stärker vi de ekonomiska incitamenten för hälsa i utmanande tider? Ta del av aktuella exempel från kommuner och regioner där utgångspunkten är att satsade resurser i förebyggande arbete är en del i omställningen för att klara välfärdsutmaningarna. Samordnare för uppdragen Strategi för hälsa, Nära vård och Kraftsamling för psykisk hälsa deltar.

Webbsändningen genomförs i samband med att SKR presenterar vårens ekonomirapport.

Målgrupp

  • Förtroendevalda
  • Beslutsfattare
  • Tjänstepersoner och strateger inom kommuner och regioner.

Program

08.30

Inledning (Jesper Ekberg, Lisbeth Löpare Johansson och Ing-Marie Wieselgren)

08.40

Insikter och utsikter från vårens ekonomirapport (Nils-Eric Gustavsson, SKR och tidigare ekonomidirektör i Region Västmanland).

09.00

Representanter från kommuner och regioner berättar om aktuella förebyggande initiativ och lyfter det ekonomiska perspektivet.

09.45

Gemensam reflektion om framgångsfaktorer och behov framåt

Medverkande

  • Representanter från kommuner och regioner (namn presenteras inför webbinariet)
  • Nils-Eric Gustavsson, SKR. Tidigare ekonomidirektör i Region Västmanland.
  • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård, SKR
  • Ing-Marie Wieselgren, projektchef Kraftsamling för psykisk hälsa, SKR
  • Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna Andersson, sakområdesexpert

Bertil Beritsson, sakområdesexpert

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset