22 september 2021 kl. 11.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Vad innebär automatisering inom äldreomsorgen?

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik ger en inblick i vad automatisering innebär och vad som behöver göras inom äldreomsorgen för att kunna automatisera de administrativa processerna.

Anmäl dig

Innehåll

Kompetenscenter välfärdsteknik har en serie med aktiviteter för att stötta kommuner i arbetet med automatisering gällande administrativa processer. Serien är indelad i olika steg som är anpassade med stöd utifrån kommuners olika nulägen.

I detta seminarium ger vi en inblick hur man på olika sätt kan påbörja sitt arbete med automatisering. Vår förhoppning är att du efter denna dag har fått en idé till hur ni i din kommun ska ta era första steg.

Målgrupp

Verksamhets-/enhetschefer, verksamhetsutvecklare,projektledare, systemförvaltare, digitaliseringsstrateger inom äldreomsorgen.

Program

  • Vad innebär automatisering inom äldreomsorgen?
  • Inspiration från några kommuner
  • Omvärldsspaning, verktyg och vägledningar

Medverkande

  • Dick Lindberg, utredare Socialstyrelsen
  • Johanna Linde, digitaliseringscoach, Grästorps kommun
  • Katarina Pihl, SKR Kompetenscenter välfärdsteknik
  • Elisabeth Kjellin, SKR Kompetenscenter välfärdsteknik
  • Annika Londono Öst, programansvarig SKR
  • Ulrica Runemar, utredare SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Katarina Pihl, SKR

Frågor om anmälan:

vft@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset