11 november 2021 kl. 08.30-09.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Vad har kategoristyrning med samhällsservice att göra?

På temat "Bättre affärer för 782 miljarder!" håller Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Svenskt näringsliv och Upphandlingsmyndigheten en serie digitala frukostseminarium under hösten 2021. Vid detta seminarietillfälle är Upphandlingsmyndigheten föredragshållare.

Anmäl dig

Innehåll

Genom att ledningen skapar förutsättningar för kategoribaserat arbetssätt kan ett större strategiskt inköpsarbete ske i hela organisationen. Det leder till att organisationen når sina verksamhetsmål, gör samtidigt goda affärer och en väl fungerande samhällsservice erbjuds.

Arrangör och medverkande

Maria Öhman, Upphandlingsmyndigheten

Målgrupp

Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Karin Peedu, handläggare

Frågor om anmälan:

Kontakta Upphandlingsmyndighetens frågeservice måndag - torsdag 09:00-12:00

08 - 586 217 01

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset