3 oktober 2022 kl. 00.00-00.00

Inställd: Utveckling i skolan - Bilaga 6

SKR erbjuder en kurs i Bilaga 6 till HÖK för lärarområdet om hur arbetet för att uppnå en ändamålsenlig arbetsorganisation inom skolan kan bedrivas. Kursen berör även förutsättningarna kring bilaga M och lärares arbetstidsregleringar.

Nytt datum kommer inom kort.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Agnes Gradstock, förhandlare

Johan Thörn, förhandlare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR