17 oktober 2023 kl. 13.00-15.00

Utveckla lekmannarevisionen

En utbildning för dig som är lekmannarevisor i ett kommunalt aktiebolag. Utbildningen ägnas åt att belysa lekmannarevisionens uppdrag och förutsättningar liksom hur lekmannarevisorerna kan arbeta i praktiken.

Anmäl dig

Innehåll

Att vara lekmannarevisor i ett kommunalt aktiebolag är att för ägaren fullmäktiges räkning granska om bolaget sköts ändamålensligt och på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om det finns en tillräcklig intern kontroll. Granskningen ska ske enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.

  • Lekmannarevisionens uppdrag och förutsättningar
  • Revisionsprocessen i lekmannarevisionen.
  • Samverkan med den auktoriserade revisorn.
  • Dialog med ägare och bolag.

Efter cirka 45 min har vi en paus i 15 min.

Målgrupp

Lekmannarevisorer i kommunala aktiebolag

Medverkande

Utbildningsledare är Anna Eklöf och Lotta Ricklander, SKR

Informationsansvarig

  • Anna Eklöf
    Handläggare
  • Lotta Ricklander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.