28 oktober 2021 kl. 13.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Utvärdering genomförd, men hur kan en bra handlingsplan skapas?

En workshop som utgår utifrån LIKA socialtjänst. Hur du använder och prioriterar bland åtgärdsförslag för att skapa er kommuns handlingsplan för systematisk utveckling av er digitaliseringsarbete.

Anmäl dig

Innehåll

LIKA Socialtjänsten syftar till att ge medarbetare i kommunen en nulägesbild av hur långt kommunen kommit i digitalisering inom socialtjänsten. LIKA åskådliggör också förutsättningar för att komma framåt i utvecklingen. Resultatet efter en genomförd utvärdering är en handlingsplan. Verktyget är ett stöd så att beslutsfattare och verksamhetsansvariga ska kunna prioritera insatser och aktiviteter.

Att vara LIKA-administratör innebär att administrera och driva LIKA-arbetet, till exempel genom information och introduktionsmöten, uppföljning och analys. Varje kommun/organisation bör ha en eller flera LIKA-administratörer.

För att utbildningen ska bli så relevant som möjligt, kommer vi att anpassa innehållet till deltagarna. Skriv därför gärna i anmälningslänken vad ni har för behov av stöd. Antalet platser är begränsat.

LIKA Socialtjänst

Syftet med workshopen

  • Fördjupa kunskap och förståelse om åtgärdsförslag i LIKA Socialtjänst.
  • LIKA Socialtjänst kan stödja kommunens verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik.

Målgrupp

Personer som har rollen LIKA-administratör, med eller utan erfarenhet. Verksamhetsutvecklare som vill öka kunskapen om hur man använder LIKA Socialtjänst.

Program

Gemensam genomgång med fokus på de åtgärder som föreslås för att kommunen ska ta nästa steg i sin digitalisering som varvas med dialog i mindre grupper.

Medverkande

  • Ann-Charlotte Klarén, SKR
  • Karin Brage, Region Örebro
  • Sandra West, Lund

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Ann-Charlotte Klarén, handläggare SKR

Frågor om anmälan:

vft@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset