Artikeln publicerades 22 november 2021

Utbildning om antibiotika

Utbildningen Antibiotikasmart tar upp de allra vanligaste infektionsdiagnoserna. Den vänder sig i första hand till läkare i primärvård och öppenvård. Även läkare inom slutenvård kan ha nytta av kunskaperna om antibiotika och vanliga infektioner.

Webbutbildningen kan användas i sin helhet en gång eller som resurs att komma tillbaka till för att öva. Du behöver Flash-player för att kunna ta del av e-utbildningen.

Starta utbildningen

Utbildningens innehåll

Antibiotika är en viktig patientsäkerhetsfråga både för hälso- och sjukvården och för den enskilda patienten. Den här webbutbildningen ger dig kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte fungerar. Fokus ligger på praktisk övning och ett praktiskt inriktat test. Utbildningen innehåller också en teoretisk del för dig som behöver det.

Du kan närsomhelst gå till valfri del av utbildningen. Hela utbildningen tar cirka 40 minuter att gå igenom.

Utbildningens delar

  • Testa dina teoretiska förkunskaper
  • Öka dina teoretiska baskunskaper
  • Praktisk övning genom patientfall
  • Praktiskt test inom sex olika diagnoser

Framtagen i samarbete med Strama-grupper

Utbildningen har tagits fram av SKR i samarbete med Strama-grupperna i Stockholm, Blekinge, Jönköping, Kronoberg, Västerbotten och Västra Götaland.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Lena Karlsson, SKR

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.