OBS! Evenemanget är avslutat!6 februari 2023 kl. 09.00-12.00

Utbildning Kollegial handledning 2023, dag 1 av 2

SKR och Helsingborgs stad erbjuder en utbildning i Kollegial handledning för individuell utveckling. Utbildningen sker under två halvdagar. Detta är första utbildningsdagen.

Anmäl dig

Målgrupp

HR-experter och medarbetare med erfarenhet av att leda grupper i kommuner och regioner.

Utbildningen uppdelad på två tillfällen

Utbildningen genomförs digitalt via Zoom under två halvdagar. Du behöver bara anmäla dig till första tillfället. Andra halvan av utbildningen äger rum 9 mars klockan 09.00-12.00.

Innehåll

Erfarenheter och olika studier har visat att reflektion tillsammans med kollegor är en form av återhämtning. Under 2019 genomfördes en pilotstudie i kollegial handledning inom Helsingborgs stad för chefer och medarbetare i olika kontaktyrken.

Arbetet bestod av en salutogen handledningsmodell som utvecklades i samarbete mellan Helsingborgs stad, Feelgood företagshälsovård och Lunds universitet. Medarbetare på skol- och fritidsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen deltog i studien under våren och hösten 2019. Handledningsträffarna löpte över 8 tillfällen á 2 timmar.

Syftet med handledningsmetoden är att utveckla ett främjande och hållbart arbetssätt för medarbetare, bidra till att öka förmågan att reflektera över sådant som sker i krävande arbetssituationer och utveckla hållbara relationer på arbetsplatsen. Kollegiala samtalsgrupper kan även öka kompetens inom ledarskap och teamarbete.

Forskningsrapport och manual

Med Helsingborgs stads erfarenheter och en forskningsrapport från Lunds universitet erbjuder SKR genom samarbete med Helsingborgs stad en utbildning som riktar sig till kommuner, regioner och kommunala bolag.

Forskningsrapport

Utbildningen kommer att presentera manualens innehåll och ge möjlighet att i mindre grupper diskutera och reflektera om olika slags situationer som handledare kan ställas inför. Manualen skickas ut efter anmälan till utbildningen. Det är önskvärt att deltagare läser igenom manualen och reflekterar över frågor att ställa innan utbildningen.

Medverkande

  • Eva Svalin, Feelgood
  • Agneta Kallstenius HR, Helsingborgs stad
  • Anna Östbom, SKR

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.