9 februari 2023 till 25 maj 2023 kl. 00.00-00.00

Utbildning i individbaserad systematisk uppföljning - funktionshinderområdet och äldreomsorg 

Syftet med utbildningen är att fler verksamheter ska komma igång och arbeta med individbaserad uppföljning för att få kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling.

Anmäl dig

Innehåll

Utbildningens fokus ligger på att lära genom att göra. Under utbildningen gör deltagarna en avgränsad, egen uppföljning i sin verksamhet.

Utbildningen består av fyra digitala halvdagsworkshops som innehåller korta introduktioner och arbetspass samt en avslutande heldag på plats i Stockholm. En introduktion ges till Socialstyrelsens webbaserade verktyg till stöd för systematisk uppföljning, SU-Pilot, och till Excel som verktyg för uppföljning. Deltagande verksamheter erbjuds också ett handledningstillfälle med en av kursledarna mellan utbildningstillfälle två och tre.

Målgrupp

Chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, stödfunktioner som till exempel metodstödjare, processledare, verksamhetsutvecklare, systemförvaltare eller andra medarbetare som vill utveckla sin kompetens att stödja och arbeta praktiskt med individbaserad systematisk uppföljning med stöd av strukturerad dokumentation från IBIC inom äldreomsorg och funktionshinderområdet.

Utbildningen riktar sig till både myndighetsutövande och utförande verksamheter inom äldreomsorg och funktionshinderområdet, såväl som till både LSS-verksamheter och socialpsykiatri inom funktionshinderområdet.

Tillfällen

 • Digitalt utbildningstillfälle 1: 9 feb. kl. 09:00-12:00
 • Digitalt utbildningstillfälle 2: 16 feb. kl. 09:00-12:00
 • Digitalt utbildningstillfälle 3: 29 mars kl. 10:00-11:30
 • Digitalt utbildningstillfälle 4: 19 april kl. 10:00-12:00
 • Avslutande utbildningstillfälle på plats i Stockholm: 25 maj kl. 09:00-16:00

Vid stort intresse för utbildningen kommer hälften av uppföljningsgrupperna ha den avslutande dagen den 30 maj kl. 09:00-16:00.

Vilken avslutande dag som respektive uppföljningsgrupp tilldelas, meddelas i början av utbildningen.

Anmäl er i team

Eftersom utbildningen bygger på arbetet med en egen uppföljning, som sker både under och mellan utbildningstillfällena, behöver intresserade kommuner och verksamheter göra en gemensam intresseanmälan för de personer som ska arbeta tillsammans med en uppföljning under utbildningen i ett team.

 • Varje kommun och verksamhet bestämmer själv vilken fråga man vill söka svar på i sin uppföljning.
 • Ett team kan till exempel bestå av enhetschef, processledare/verksamhetsutvecklare, systemförvaltare och personal från den verksamhet man vill följa upp.
 • Minst två personer ska delta i utbildningen och samarbeta i ett team för att genomföra en egen uppföljning. Utbildningen ger mer om det är flera personer som samarbetar i en uppföljning. Vi rekommenderar dock att teamet har max 6 deltagare.
 • En gemensam intresseanmälan görs för hela teamet. Vid intresseanmälan behöver namn, befattning, e-postadress och fakturaadress för samtliga deltagare i ett uppföljningsteam anges.

Intresseanmälan till utbildningen

För att få bästa möjliga sammansättning av gruppen använder vi oss av intresseanmälan till utbildningen. Vi återkopplar sedan med besked om vilka som fått en plats.

Deltagare från regional nivå anmäler sig tillsammans med verksamhetsrepresentanter från kommun(er)/verksamhet(er) i länet/regionen, för att det ska finnas en verksamhet att följa upp under utbildningen. Stödjande funktioner på strategisk nivå i kommuner bör också anmäla sig tillsammans med verksamhetsrepresentanter från den verksamhet som ska följas upp under utbildningen.

Besked om plats på utbildningen lämnas senast den 25 januari.

Intresseanmälan är bindande.

Frågor om utbildningen

Om du har frågor om utbildningen, kontakta
Malin Michael
malin.michael@skr.se

eller Johan Hansson: johan.hansson@socialstyrelsen.se

Mer information om systematisk uppföljning

Systematisk uppföljning, Kunskapsguiden

Informationsansvarig

 • Malin Michael
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.