27 september 2021 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Utbildning i ekonomi och styrning

De senaste årens framtidsanalyser för kommuner och regioner visar på ett allt större gap mellan möjlig finansiering och ökat behov av service. För att kunna hantera detta krävs kunskaper om så väl ekonomistyrning som verksamhetsstyrning. Under två halvdagar fördjupar vi oss kring bland annat ekonomi, statsbidrag och utjämningssystem, styrning och styrlogiker.

Anmäl dig

Målgrupp

SKR bjuder in till ytterligare en utbildningsomgång särskilt riktat till dig som är ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och som har ett behov av att få en grundläggande utbildning kring ekonomi och styrning.

Omfattning

Utbildningen omfattar två halvdagar – måndagen den 27 september samt tisdagen den 5 oktober klockan 09.00–12.00.

Program

Detaljprogram med hålltider skickas ut tillsammans med länk för uppkoppling 7 dagar innan första utbildningstillfället.

Innehåll vid utbildningstillfälle 1 - 27 september 2021

Vid det första utbildningstillfället kommer vi att fokusera på grundläggande kunskaper kring:

Ekonomi

  • Vad säger Kommunallagen om bland annat om God ekonomisk hushållning och balanskrav?
  • Vi fördjupar oss bland annat i begrepp som resultat- och balansräkning, resultatutjämningsreserv, balanskravsresultat, tillgångar, kassflödesanalys.

Styrning

  • Varför behöver vi styrning? Vad är styrningens uppgift?
  • Vi tittar närmare på samspelet mellan planering, uppföljning/analys samt åtgärder, en viktig förutsättning för effektiv produktion av tjänster och utveckling av lokalsamhället

Innehåll vid utbildningstillfälle 2 - 5 oktober 2021

Statsbidrag, utjämningssystem, långsiktighet

Utjämningssystemet är statens sätt att utjämna skillnader och skapa likvärdiga ekonomiska mellan landets kommuner respektive mellan landets regioner. Men varför har vi ett utjämningssystem? Vilka delar består utjämningssystemet? Hur fungerar inkomstutjämningen?

Styrlogiker

En kort historisk tillbakablick som förklarar varför dagens styrning ser ut som den gör. Vi tar en närmare titt på vilka styrlogiker som råder idag.

Vilka utmaningar står vi inför och hur hanterar vi dessa?

Aktuell nulägesbild kring utmaningarna för kommunerna.

Medverkande från SKR

  • Annika Wallenskog, chefsekonom
  • Niclas Johansson, sektionschef, Sektionen för ekonomisk analys
  • Robert Heed, ekonom, Sektionen för ekonomisk analys
  • Hans Stark, ekonom, Sektionen för ekonomisk analys
  • Christine Feuk, handläggare, Demokratisektionen

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Christine Feuk, handläggare, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset