11 november 2021 till 12 november 2021 kl. 09.00-12.00

Utbildning i barnkonsekvensanalys inom skolan

En utbildning i genomförande av prövning av barnets bästa - barnkonsekvensanalyser. Under en och en halv dag blandas teori med workshops som innehåller konkreta case inom skolan.

Anmäl dig

Innehåll

En föreläsning om barnkonventionen och hur den ska tolkas och tillämpas i genomförande av barnkonsekvensanalyser inom skolans område. I workshops kommer case att användas både avseende en fråga som rör barn i grupp och en fråga som rör ett enskilt barn.

Föreläsningen kommer att genomföras via Zoom. Deltagarantalet är begränsat till 50 personer.

Datum och tid

Dag 1: 11 november klockan 09.00-16.00 ( lunch 12.00 -13.00)

Dag 2: 12 november klockan 09.00-12.00

Medverkande

  • Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist SKR
  • Charlotte Palmstierna, barnrättsexpert

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Marie Lundin Karphammar, SKR

Frågor om anmälan:

marie.lundin.karphammar@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset