Artikeln publicerades 31 mars 2021

Utbildning för nyvalda politiker

Syftet med utbildningen är att ge kunskap kring de grundläggande reglerna för den kommunala verksamheten och en grund att stå på vid handläggning och beslutsfattande i fullmäktige och nämnder.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till förtroendevalda inom kommun och region och kan i viss mån anpassas efter lokala behov och önskemål. Av resursskäl ordnar vi gärna utbildningar genom de regionala förbundens försorg.

Genomförande

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och SKR:s ledningsgruppsbeslut genomför SKR fram till 30 juni 2021 inga utbildningar för fysiskt deltagande. Detta för att minska risken för covid-19 spridning. Om nya direktiv kommer under nämnd period kan SKR komma att ta nya beslut i frågan.

Programinnehåll

  • Den kommunala självstyrelsen
  • Den kommunala kompetensen
  • Kommunernas/landstingens organisation
  • De förtrtoendevalda
  • Sammanträden
  • Ekonomisk förvaltning och ansvarsprövning
  • Överklaganden
  • Kort om offentlighetsprincinipen.

Medverkande

Som föredragshållare medverkar Lena Dalman, Helena Linde och Staffan Wikell.

Kursledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset