Artikeln publicerades 31 mars 2021

Upphandling av revisionstjänster

De förtroendevalda revisorerna i kommuner och regioner ska anlita sakkunniga i den utsträckning som behövs för att granska enligt god revisionssed. Att upphandla revisionstjänster är en komplicerad process som ställer krav på ett grundligt förarbete, tid och kunskap.

Tid: 2 timmar inklusive paus.

Intresseanmälan

Skicka in en intresseanmälan till Anna och Lotta som arbetar med revisionsfrågor på SKR. Vi kommer att kontakta dig inom kort.

Innehåll

  • Vilka revisionstjänster ska upphandlas och vilka krav ska ställas?
  • Vilka formella regler måste beaktas?
  • Hur kan kvalitetsaspekter värderas i förhållande till pris?

Målgrupp

Förtroendevalda revisorer och upphandlingsfunktion gemensamt.

Praktisk information

SKR erbjuder en rad online-seminarier inom revisionsområdet. Seminarierna handlar om olika delar av god revisionssed samt om andra relevanta områden. Vid seminarierna deltar en eller flera föreläsare från SKR. Ni anmäler en region eller kommun.

Inför och efter kursen

Då vi tillsammans bokat ett datum skickar SKR ut en länk till kurstillfället till samtliga deltagare. Alla deltagare får tillgång till materialet efter seminariet.

Kursens genomförande

Seminariet sker digitalt i verktyget Zoom eller Teams. Ni kan delta från varsin dator eller skärm eller sitta samlade vid en skärm och kamera. Seminarierna ges företrädesvis på vardagar dagtid.

Kursledare

Anna Eklöf och Lotta Ricklander, SKR.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset