13 oktober 2023 kl. 13.00-15.30

Inställd: Uppföljning av LSS-platser – hur får vi till det?

Nytt datum planeras. Exempel från kommuner och privata utförare som arbetar systematiskt med uppföljning av LSS-platser. Vi får också information från SKR:s jurister.

Innehåll

Att inte följa upp egen verksamhet och köpta platser kan bli ofördelaktigt såväl för individen, som för kvalitén och ekonomin. Bra uppföljning ökar kvalitén i verksamheten och skapar bättre förutsättningar för ett ändamålsenligt stöd till individen.

Under eftermiddagen kommer vi att få exempel från kommuner och privata utförare som arbetar systematiskt med uppföljning av LSS-platser.

Vi kommer också få ta del av SKR:s juristers kunskap och erfarenhet i området.

Möjlighet finns att ställa frågor innan och under sändning.

Målgrupp

Politiker, strateger, chefer i såväl myndighet som utförarverksamhet samt andra intresserade.

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.