OBS! Evenemanget är avslutat!31 mars 2023 kl. 13.00-14.00

Uppföljning, analys och nyckeltal inom digitalisering

Vid seminariet presenterar SKR sitt arbete med uppföljning och analys av digitalisering. Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, presenterar nyckeltal för uppföljning på kommun och regionnivå inom digitalisering i Koladas verktyg Jämföraren.

Anmäl dig

Innehåll

Digitaliseringen lyfts ofta som en central metod för att lösa välfärdens demografiska och kompetensutmaningar. För att leda, styra och driva utvecklingen behövs insikter, kunskaper och analyser av utvecklingen på både nationell och lokal nivå.

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tillsammans med Region Blekinge tagit fram ett nyckeltalspaket i Kolada under rubriken Digitalisering. Syftet är att försöka samla idag tillgängliga mått som anknyter till digitalisering i kommuner och regioner. Visningen är under utveckling och vid seminariet hoppas vi på att få in många idéer och synpunkter om fortsatt utveckling. 

Målgrupp

  • Ledningsgrupper
  • Strateger, verksamhetsutvecklare, chefer
  • Funktioner som verkar inom digitaliseringsfrågor och IT
  • Funktioner som verkar inom analys och uppföljning

Medverkande

  • Ina Tidvall, Digitaliseringsstrateg SKR
  • Maria Price, Kanslichef RKA
  • Tobias Johansson, Digitaliseringskoordinator Region Blekinge

Moderator är Hanna Lundborg, digitaliseringsstrateg, SKR.

Informationsansvarig

  • Ina Tidvall
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.