8 februari 2023 kl. 13.30-17.00

Uppdrag kulturpolitik

Ett seminarium för förtroendevalda om uppdraget som politiker med samtal om kulturpolitiska förutsättningar, möjligheter och utmaningar tillsammans med andra förtroendevalda.

Anmäl dig

Innehåll

En ny mandatperiod har startat med nya förtroendevalda med ansvar för kultur och fritid i kommun, region och riksdag. Sveriges Kommuner och Regioner erbjuder i samverkan med Folk och Kultur ett seminarium om uppdraget som politiker med samtal om kulturpolitiska förutsättningar, möjligheter och utmaningar.

Seminariet belyser det politiska uppdraget och ledarskapet samt det kulturpolitiska fältets struktur och centrala föreställningar. Erfarna och ledande förtroendevalda delar med sig sina erfarenheter och du får möjlighet att diskutera de kulturpolitiska frågorna med andra förtroendevalda.

Observera att det krävs en föranmälan till SKR:s arrangemang.

Målgrupp

Förtroendevalda i kommun, region och riksdag.

Program

Välkommen

Alex Bergström (S), ordförande, SKR:s beredning för kultur och fritid

Louise Andersson, expert kulturpolitik, SKR

Det kulturpolitiska fältet

Presentation av Louise Andersson, expert kulturpolitik, SKR

Anförande av Amanda Lind

Om erfarenheter på det kulturpolitiska området, om uppdraget som ordförande i riksdagens kulturutskott samt om relationen mellan kommuner, regioner och stat.

Amanda Lind (MP), ordförande, riksdagens kulturutskott

Panelsamtal om erfarenheter av det kulturpolitiska uppdraget

Amanda Lind (MP), ordförande, riksdagens kulturutskott

Alex Bergström (S), ordförande, SKR:s beredning för kultur och fritid

Catrin Hulmarker (M), kommunstyrelsens ordförande, Hjo kommun

Magnus Svensson (C), regionråd, Region Gävleborg

Marie Svensson (S), ordförande kultur och fritidsnämnden, Eskilstuna kommun

Erfarenhetsutbyte och diskussioner

Avslutning

Alex Bergström (S), ordförande, SKR:s beredning för kultur och fritid

Medverkande

  • Amanda Lind (MP), ordförande, riksdagens kulturutskott
  • Alex Bergström (S), ordförande, SKR:s beredning för kultur och fritid
  • Catrin Hulmarker (M), kommunstyrelsens ordförande, Hjo kommun
  • Magnus Svensson (C), regionråd, Region Gävleborg
  • Marie Svensson (S), ordförande kultur och fritidsnämnden, Eskilstuna kommun
  • Louise Andersson, expert kulturpolitik, SKR
  • Erik Peurell, expert folkbildning, bibliotek och kulturskola, SKR

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR