OBS! Evenemanget är avslutat!30 januari 2023 kl. 13.00-14.00

UP2 - Utbildning och praktik för fullföljd utbildning

Välkommen till ett digitalt informationsmöte om SKR:s nya satsning för fullföljda studier.

Anmäl dig

Innehåll

UP2 är ett paket med både utbildning och praktik. Det är en utbildning för kommunala skolhuvudmän. I det ingår både att driva förändringsprocesser och att öka sin kompetens när det gäller att arbeta kunskapsbaserat och systematiskt för att motverka studieavbrott och främja fullföljd utbildning.

Parallellt kommer ni som deltar att konkretisera era nya kunskaper i praktiskt utvecklingsarbete på hemmaplan med stöd av Europeiska Socialfonden.

Informationsmötet vänder sig till dig som är förtroendevald, förvaltningschef eller utvecklingsstrateg.

Deltagande i programmet kräver förankring på ledningsnivå.

Om du inte har möjlighet att delta mötet i realtid bör du ändå anmäla dig eftersom sändningslänken fungerar att titta på fram till den 13 februari.

UP2 kommer att pågå mellan 2023 och 2026, med start hösten 2023 för de kommuner som deltar.

Varmt välkommen!

Målgrupp

Förtroendevalda, förvaltningschefer och utvecklingsstrateger som arbetar med utbildningsfrågor.

Informationsansvarig

  • Johanna Kreicbergs
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.