OBS! Evenemanget är avslutat!29 maj 2023 kl. 15.00-17.00

ULF – avtal och en skola på vetenskaplig grund

I höst kommer regeringen att presentera en ny forskningsproposition – och det händer mycket inom skolområdet. SKR bjuder därför in till ett webbsänt seminarium den 29 maj för att diskutera dessa frågor.

Anmäl dig

Innehåll

Regeringen har aviserat att permanenta ULF – praktiknära forskning i samverkan. Hur de nya formerna ska se ut beskrivs i ett förslag till avtal som kommer att överlämnas till regeringen i juni. Representanter för högskolan och skolhuvudmännen har tillsammans tagit fram förslaget. Den nya organisationen är tänkt att gälla från 1 januari 2025.

Under försöksverksamheten har olika lokala och regionala samverkansstrukturer mellan lärosäten och huvudmän byggt upp. När ULF nu är på väg att permanentas, är det viktigt att bygga vidare på det som redan har byggts upp och inte börja om. Samtidigt kommer det delvis bli en del nya konstellationer och fler huvudmän kommer att involveras allt eftersom.

Det finns mycket att diskutera tillsammans, till exempel:

  • Hur kan kommunerna arbeta för att se till att en starkare forskningsanknytning blir en del av det lokala systematiska kvalitetsarbetet?
  • Hur kan nationella aktörer stärka möjligheterna för skolans professioner att ta ansvar för (taktpinnen/rådighet) sin kunskapsbas.
  • Hur kan vi arbeta tillsammans för att få till ett vetenskapligt förhållningssätt i praktiken överallt?
  • Hur kan ULF:s övergång till permanent struktur stimulera den fortsatta utvecklingen?

Välkommen på ett webbinarium för att diskutera dessa frågor. Vid detta tillfälle kommer frågeställningarna att vara bredare än förändringarna inom ULF, som diskuterades vid ett tidigare webbinarium den 6 februari.

SKR kommer även framöver att bjuda in till fortsatta dialog om hur vi bäst förverkligar en skola på vetenskaplig grund.

Målgrupp

  • Kommunala skolchefer
  • Tjänstemän som arbetar med skolforskning för offentliga huvudmän

Program

15.00–15.15 Presentation av programmet och de frågeställningar som ska diskuteras

15.15–16.00 Diskussion i mindre grupper, inklusive paus

16.15–16.45 Återsamling med presentation av gruppdiskussionen och gemensamma diskussioner

16.45–17.00 Nästa steg

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.