9 maj 2022 kl. 08.30-09.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Två samverkansformer för att förebygga att barn och unga begår brott

Välkommen till ett seminarium där du får lära dig mer om SIG och SSPF – två samverkansformer som syftar till att motverka att barn och unga begår brott.

Att förhindra att barn och unga begår brott är ett prioriterat område. SKR, Polisen och Allmännyttan kraftsamlar i ett partnerskap med sex kommuner i arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Syftet är att stödja kommuner i arbetet för att utveckla det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Detta seminarium är en del i detta partnerskap.

Se seminariet i direksändning eller i efterhand

Ta del av seminariet direkt i spelaren nedan. Ingen anmälan behövs. Sändningen kommer att textas och går att se även i efterhand.

Innehåll

SIG (Sociala Insatsgrupper) och SSPF (Samverkan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid) finns i många kommuner runt om i landet. Båda är samverkansformer med syftet att motverka att barn och unga begår brott.

Under dagens seminarium beskriver Socialstyrelsen och Brå framgångsfaktorer för att samverkan ska bli effektiv och hållbar över tid. Vi får också lyssna till Uppsala kommun som beskriver sitt arbete med SSPF och Jönköping kommun berätta om sin samverkan i SIG.

Målgrupp

Seminariet är öppet för alla men vänder sig primärt till personer som arbetar på strategisk nivå i kommuner, polisen, allmännyttan, myndigheter med flera.

Medverkande

  • Christina Söderberg, projektledare/utredare, Brå
  • Elisabet Sjöström, utredare, Socialstyrelsen
  • Peter Hagelbrand, SIG-samordnare, Jönköpings kommun
  • Representant från Uppsala kommun

Moderator: Isobel Hadley-Kamptz.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR