3 februari 2022 kl. 10.00-15.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Trygghetsdag 2022 - Så arbetar vi mot narkotika

Under Trygghetsdagen får vi inblick i lokalt och nationellt arbete med många bra exempel på hur man arbetar mot narkotikarelaterad brottslighet.

Anmäl dig

Innehåll

Tema: Så arbetar vi mot narkotika

Arbetet mot narkotika är viktigt ur många aspekter. De flesta kommuner har ett förebyggande arbete riktat mot narkotika och brottslighet som är koppad till narkotika. Narkotikarelaterad brottslighet är ett komplext problem som kräver så god förståelse för ämnet som möjligt. Vi behöver aktuell forskning inom området men vi behöver också göra lokala kartläggningar och analyser för att få kunskap om hur narkotikasituationen ser ut lokalt.

Vi kommer att få träffa SKR, Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet och Länsstyrelsen samt få många bra lokala exempel på hur man jobbar mot narkotikarelaterad brottslighet.

Konferensen anordnas i samarbete med Brottsförebyggande rådet (Brå).

Målgrupp

  • Tjänstemän och förtroendevalda inom kommun och region.
  • Berörda inom Polismyndigheten, Länsstyrelsen, näringslivet och civilsamhället.

Program

10.00–10.05 Inledning

Greta Berg, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

10.05–10.30 Öppna drogscener

Mia-Maria Magnusson, Polisdoktorand, Polismyndigheten

10.30–10.35 Paus

10.35–11.00 Kunskapsbaserat förebyggande arbete för att minska droghantering på offentliga platser

Camilla Tjernberg och Fredrik Granhag, samordnare brottsförebyggande arbete, Länsstyrelsen Västra Götaland

11.00–11.10 Paus

11.10–11.40 Brås kartläggning om narkotikamarknader

Katharina Tollin, utredare, Brottsförebyggande rådet

11.40–12.00 Krafttag mot narkotika

Kerstin Rörsch och Seth Åberg, brotts- och drogförebyggare, Umeå kommun

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.30 Kartläggning av öppna drogscener i Sverige

Oliver Berger, utvecklingschef, Urban Utveckling

13.30–3.35 Paus

13.35–4.15 Trygghetsarbete i Norrtälje kommun – från strategi till praktik

Sofie Ahlholm, folkhälsostrateg och Anna Glas, brottsförebyggande strateg, Norrtälje kommun

14.15–14.45 Euphoria – vad hände sen?

Susan Friberg, Lokalpolisområdeschef, LPO Skärholmen, Polismyndigheten

14.45–15.00 Sammanfattning

Greta Berg, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Greta Berg, sakområdesexpert

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR