Trygghetsdag 2022 - Lagen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete

Under trygghetsdag får vi reda på vad den nya lagen innebär för kommunerna.

Innehåll

Den 1 juli 2023 träder troligtvis en ny lag ikraft som ger kommunerna ett brottsförebyggande ansvar. Lagen föreslås heta Lagen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete. Under dagen får vi reda på vad den nya lagen innebär för kommunerna. Vi kommer bland annat att få träffa SKR, Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet och Länsstyrelsen och höra hur de ser på den nya lagen.

Konferensen hålls i SKR:s lokaler på Hornsgatan 20 i Stockholm men kan även följas via webben var som helst i Sverige.

Målgrupp

Tjänstemän och förtroendevalda inom kommun och region, berörda inom Polismyndigheten, Länsstyrelsen, näringslivet och civilsamhället.

Program

10:00 – 10:30 | Inledning

Medverkande

  • Greta Berg, SKR
  • Charlotta Gustafsson, Brottsförebyggande rådet (Brå)

10:30 – 11:00 | Ny lag – vad innebär lagförslaget och vad förväntar sig staten?

Medverkande

Representant från Justitiedepartementet,

11:00 – 11:10 | Paus

11:10 – 12:00 | Money talks – såhär blir kommunernas ersättning från staten

Medverkande

Madeleine Holm, Ekonomisk analys, SKR

12:00 – 13:00 | Lunch

13:00 – 13:40 | Brås stöd till kommunerna

Vilket stöd kan vi förvänta oss av Brå med implementering av den nya lagen?

Medverkande

Charlotta Gustafsson, Biträdande enhetschef, Brottsförebyggande rådet

13:40 – 13:45 | Paus

13:45 – 14:25 | Länsstyrelsens stöd till kommunerna

Hur ser Länsstyrelsernas uppdrag ut och vilket stöd kan de erbjuda kommunerna?

Medverkande

Malin Wiktoreng, Nationell brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen

14:25 – 14:30 | Paus

14:30 – 14:55 | Så här ser Polismyndigheten på kommunernas nya uppdrag

Medverkande

Representant från Polismyndigheten,

14:55 – 15:00 | Avslutning

Medverkande

Greta Berg, SKR

15:00 – 15:30 | Fika för de som deltar på plats

Praktisk information

Konferensen hålls i SKR:s lokaler på Hornsgatan 20 i Stockholm men kan även följas via webben var som helst i Sverige.

Om du deltar via webbsändning

  • Behöver du ha tillgång till egen dator.
  • Behöver du ha tillgång till en stabil internetuppkoppling.

Hitta hit

SKR huset, Hornsgatan 20, Stockholm.

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR