21 september 2021 kl. 10.00-15.00

Trygghetsdag 2021 - Motorburen ungdom – problem eller möjlighet?

Under trygghetsdagen kommer medverkande myndigheter ge sin syn på problematiken kring motorburen ungdom och vi får ta del av goda exempel på hur man kan agera lokalt och i samverkan.

Anmäl dig

Innehåll

Att ungdomar kör a-traktorer eller EPA-traktorer är inget nytt. Däremot har graden av störning eskalerat på många håll. Dunkande baslådor, motorer som varvas, medborgare som får sin nattsömn störd, nedskräpning och vandalism. Det är många problem som följer i den motorburna ungdomens spår.

Under dagen vi att få höra om Brås, Länsstyrelsens och Polisens syn på motorburen ungdomsproblematik och även höra många goda exempel om hur man kan agera lokalt och i samverkan.

Konferensen är webbsänd och följs via en länk. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor till föreläsarna via en chatt. Konferensen kan även ses i efterhand i 14 dagar för betalande deltagare.

Målgrupp

  • Tjänstemän och förtroendevalda inom kommun och region.
  • Berörda inom Polismyndigheten, Länsstyrelsen, näringslivet och civilsamhället.

Program

10.00-10.10 Inledning

Greta Berg, Sveriges kommuner och Regioner (SKR)

10.10-10.50 Motorburen problematik - vad kan vi göra för att förebygga brott och ordningsstörningar?

Carl Gynne, utredare, Brottsförebyggande rådet

10.50-11.00 Paus

11.00-11.45 Regional samverkan för att förebygga motorburen problematik – hur länsstyrelsen och polisen kan samarbeta tillsammans med kommuner

Camilla Tjernberg, samordnare brottsförebyggande arbete, Länsstyrelsen Västra Götaland, Anne Rönnäng, regional brottsförebyggande samordnare, Polismyndigheten i Polisregion Väst

11.45-13.00 Lunch

13.00 – 13.40 Vidgade perspektiv genom uthållig samverkan – en förutsättning för verksamma åtgärder

Anne Fagerberg, brottsförebyggande strateg, Trollhättans stad, Marcus Larsson teamledare Fältenheten Trollhättan stad, Victor Prästbacka, kommunpolis Trollhättan, Polisområde Östra Fyrbodal

13.40-13.45 Paus

13.45-14.30 Lokalt exempel från praktiskt arbete med motorburen ungdomskultur (Ale kommun)

Dzemal Sabovic, strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention, Ale kommun, Jessica Ask, kommunpolis, Polismyndigheten LPO Kungälv-Ale

14.30-14.45 Paus

14.45-15.15 Motorburen ungdom – en outnyttjad resurs och möjlighet för ökad trygghet och integration

Keith Eliasson, American Car Club Sweden (ACCS)

15.15-15.20 Sammanfattning

Greta Berg, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Greta Berg, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset