19 oktober 2023 till 20 oktober 2023 kl. 09.00-12.00

Tillsynsdagarna 2023: Tema – morgondagens tillsyn!

Välkommen till årets upplaga av Tillsynsdagarna – två digitala halvdagar där vi fokuserar på vad som är aktuellt på tillsynsområdet just nu. Men blickar också framåt mot hur tillsyn kan komma att bedrivas i framtiden.

Anmäl dig

Innehåll

Dag ett tar vi avstamp i vad som är aktuellt inom tillsyn just nu. Det finns valbara pass inom flera olika tillsynsområden där representanter från våra statliga verk berättar om vad om aktuella tillsynsfrågor.

Dag två är det fokus på morgondagens tillsyn – kan AI och digitalisering hjälpa oss att frigöra resurser och kanske bidra till att lösa kompetensförsörjningsproblematiken?

Målgrupp

 • Chefer och handläggare inom miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsområdet.

För dig som arbetar med tillsyn av receptria läkemedel i detaljhandeln

Om du inte har möjlighet att delta under hela Tillsynsdagarna kan du välja att delta endast på seminariet "Kommunens viktiga roll och kontrollansvar av receptfria läkemedel i detaljhandeln" där Läkemedelsverket medverkar.

Tid: 19 oktober, klockan 11.00–11.45

Kostnad: 200 kronor

Anmälan, Kommunens viktiga roll och kontrollansvar av receptfria läkemedel i detaljhandeln

Grupprabatt

Vid gemensam anmälan betalar den första deltagare fullt pris och resterande får 25 % rabatt. Priset för detta kommer att justeras i efterhand.

Program, torsdag den 19 oktober

Hur ser SKR på dagens tillsyn?

SKR inleder med sina reflexioner kring dagens tillsyn.
Michael Öhlund, sakkunnig tillsyn, SKR.

Dagens och framtidens behov

Naturvårdsverket presenterar tankar om dagens tillsyn och vad de ser för utveckling inom området.
Karin Dunér och Tomas Waara, Naturvårdsverket.

På gång inom miljötillsynsområdet – tillsyn och prövning

Aktuella utredningar och förändringar inom miljötillsynsområdet

Marie Becker, Kansliråd, Klimat- och näringslivsdepartementet.

Kortare processer för miljöärenden – hur kan de påverka kommunernas arbete?

Anna Isberg, förbundsjurist, SKR.

Valbara pass

A: Hälsoskyddets fokusområden i den nationella strategin för miljöbalkstillsynen

Folkhälsomyndigheten gör nedslag i fokusområdena Inomhusmiljö i bostäder, Inomhusmiljö och egenkontroll i skola och förskola och Bassängbad. Varför behövs tillsyn inom dessa områden? Vad har hänt hittills, vilken vägledning har tagits fram och hur går det med tillsynen?

Elin Stenberg och Lina Boström, Folkhälsomyndigheten.

B: Masshantering och användning av massor för anläggningsändamål

Naturvårdsverket berättar om sitt pågående vägledningsarbete:

 • Vilken vägledning har vi publicerat och var hittar man den?
 • Vilken vägledning jobbar vi med just nu och när kommer den kunna publiceras?
 • Övrig info, bland annat kort om status avseende lämnade förslag om justeringar i befintlig lagstiftning som berör masshanteringsområdet.

Kristina Widenberg, Markmiljöenheten, Naturvårdsverket.

C: Kommunens viktiga roll och kontrollansvar av receptfria läkemedel i detaljhandeln

 • Aktuellt och statistik från Läkemedelsverket
 • Kommunens roll, ansvar och befogenheter.
 • Verktyg och utbildning för kommunens kontroll.

Anna Mattsson och Sara-Lisa Wargert, utredare, Receptfri detaljhandel, Läkemedelsverket.

D: Övergripande om kommunernas tillsyn enligt CLP-förordningen

 • Kort om reglerna om märkning och förpackning av kemiska produkter i detaljhandeln.
 • Vad kan kommunerna bedriva tillsyn på?
 • Information om vårt vägledningsmaterial och vart ni kan hitta det.
 • Erfarenheter från samverkansprojektet om tillsyn på barnskyddande förslutning.

Björn Jonsson och Caroline Nilsson, Kemikalieinspektionen.

Program, fredagen den 20 oktober: Morgondagens tillsyn

Vad tror SKR om utvecklingen på tillsynsområdet?

SKR inleder med sina reflexioner kring morgondagens tillsyn.
Michael Öhlund, sakkunnig tillsyn, SKR.

Så kan AI bli en del av omställningen

Omvärldsbevakare, Theodor Andersson, DIGG.

Lokala exempel på digitalisering

Processkartläggning och e-tjänster

Pirjo Körsén, miljöchef och Mattias Gamlin, digital strateg/verksamhetsutvecklare, Sollentuna kommun.

Målbild – göra annorlunda för större nytta

Britt Carlsson, avdelningschef och Lotta Gunnarsson, avdelningschef miljöförvaltning, Karlstad kommun.

AI och digitalisering – en del av lösningen för kommande kompetensförsörjningsproblem?

Paneldiskussion

 • Anna Ledin, Göteborgs stad
 • Kenneth Zetterberg, Värmdö
 • Michael Öhlund, SKR

Informationsansvarig

 • Charlotte Löfgren
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.